<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2231, 8 Veljače 1942

DUH LAŽI I NJEGOVI INSTRUMENTI…

Duh laži vlada svijetom, i tko žudi za svijetom i njenim dobrima, pod tim je duhom laži. Jer jedino tako on se može postići svoj cilj, jedino tako će ga se služiti, time što je slušan i priznat, što se uz njega pristaje. S druge strane, Duh Istine jedino će naći pristup kod onih ljudi koji se trude osloboditi i odvojiti od svijeta i njegovih dobara, koji nemaju nikakvu ‘potragu’ za tim, nego sebe i svoje razmišljanje okreću Božanskim stvarima, koji se bave svojim stvarnim određenjem i koji ‘priznaju’ duhovni život.

Tu je duhu laži pristup uskraćen. Jer tim ljudima Sâm Bog pruža Njegovu zaštitu, i On ih otima vlasti onoga koji u svijet donosi laž. Ljudi, koji su prionuti uz svijet, priznaju svoju pripadnost onome koji u svijetu ima svoju vlast (2 Korinćanima 4:4), pošto oni žude to što je još njegovo …. neoslobođenu materiju …. koja u sebi krije još puno zlog duha. I kako on želi svijet potpuno zadobiti za sebe, koristi svaku priliku kako bi u ljudima povećao lakomost za materijom, kako bi ju njima dakle predstavio kao poželjnu …. pritom se služi elementom laži, jer Istina bi ljude prosvijetlila i učinila bi da izgube potrebu za zemaljskim blagom. Tako da on nastoji svaku Istinu prožeti neistinom, nastoji ljude navesti na krivo razmišljanje, nastoji im pomutiti duh, znači uplesti ih u zemaljske strasti i požude, kako bi duh u njima bio obavijen najgušćim omotačem i duši ne može pružiti nikakvo prosvjećenje. I nastoji srozati sve Božansko, ugušiti sve plemenito, pomutiti Istinu, zatrti Ljubav, sijati mržnju i nezadovoljstvo, i postupno ljude oblikovati tako da mu postanu slični; da poprime sva ona svojstva koja odlikuju zlo.

Ljubav ka Istini nalazi se samo u malom broju ljudi, a to su oni koji preziru ono što je od svijeta. A njihov cilj je Bog, Koji je Istina, i oni se trude steći duhovno blago, koje ima postojanost za u vječnost (Matej 6:19-21; Luka 12:33, 34; 1 Timoteju 6:17-19). I na taj način se dakle izdižu iznad svijeta, i knez laži nema više utjecaja na njih. No i pored toga on ih želi tlačiti i pritom se služi onima koji na van isto tako teže Istini, što znači koji vanjski izgledaju kao da traže Istinu, no iznutra su podani knezu laži …. Koji ljube sebe i svoj život i koji se trude urediti ga što ugodnijim, koji su centrirani u svijetu i pored toga se trude zanijekati svoju vezanost za njega …. koji bez unutarnjeg poriva da se odreknu svijeta, svojim bližnjima simuliraju život pun odricanja čime su dakle odani laži. Njih protivnik koristi kao svoje alatke, time što čini da govore tobože Istinu, onako kako to želi knez laži. 

I tako se laž miješa sa Istinom, i čovječanstvo prihvata sve što mu je servirano kao Istina a i pored toga je najveća neistina, jer ono ne može spoznati pošto za Istinom ne žudi, i neistina više odgovara njegovim zemaljskim željama, te stoga ona bez oklijevanja biva prihvaćena.

No Duh Istine otvorit će sebi slobodan put samo kad se ljudi voljno odvoje od materije …. Kad žude duhovno blago i streme Bogu …. A On će pobijediti duha laži, jer tko spozna Istinu, on će se za nju zauzimati i truditi će se širiti Ju, i neistina će biti potisnuta i s njom prevaziđen onaj kroz kojega je laž došla na svijet.

AMEN