<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2208, 10 Siječnja 1942

DUHOVNE PODUKE ZAHTIJEVAJU MOLITVU ZA BOŽJU MILOST ….

Svaka duhovna poduka zemaljskom djetetu donosi neizrecivi blagoslov, ako je prethodila ozbiljna molitva za Božju Milost pa to dakle omogućuje Njegovu dostavu Milosti. Bog želi čovjeka obdariti Svojom Milošću, i jedna nezamisliva Milost je to kad ga On želi uvesti u znanje i prenosi Mu Svoja učenja. No čovjek nije uvijek spreman primiti Njegovu Milost; nije uvijek voljan dati se podučiti ili to što mu je ponuđeno primiti u srce. No Božanska Milost može na čovjeku postati djelotvorna tek kad ju ovaj žudi, tj. putem srdačne molitve nju zatraži.

Poduke, koje Bog dostavlja ljudima, su tako izvanredno prosvjetljujuće i prosvjetljuju duh čovjeka …. Njemu postaje razumljivo sve što ranije nije mogao shvatiti, njegovo stremljenje uvis će mu biti znatno olakšano pošto on prepoznaje smisao i svrhu zemaljskog života …. Osvještava si svoje ishodište kao i svoj cilj …. i on onda svoj zemaljski put prevaljuje u skladu s njegovim znanjem, tj. tako da je to korisno za vječnost. To je jedna nezaslužena Milost, poklon koji je utemeljen u Božjoj Ljubavi, ali koji nikada neće biti dan čovjeku koji takav jedan poklon Milosti ne cijeni, koji ga ne žudi, koji ga dakle svjesno putem molitve ne izmoljeva od Boga. 

I zato mnogi ljudi ostaju prazni, ne mogu biti obdareni Božanskom Mudrošću, Njegove poduke ne mogu primiti jer ne čine ništa da bi bili blagoslovljeni Božanskom Milošću; oni Ga ne mole za nju, iako im ju Bog uvijek iznova želi ponuditi, kroz ljudska usta im govoreći o Svojoj ogromnoj Ljubavi i Samilosti.

Upućivanje na njih ljude treba potaći na to da Mu se s punim povjerenjem zamolbeno obrate za prijenos Njegove Milosti. Oni trebaju doći kao djeca k Ocu i predstaviti Mu svoju slabost i svoju duševnu nevolju, te   od Njega trebaju izmoliti silu i snagu, kako bi On tad Svoju Milost mogao dati u izobilju, kako bi ih mogao podučiti i predati im najčišće znanje. Tad će im nagrada biti najbogatiji blagoslov, oni će duhovno sazrijevati i svoje znanje umnažati, moći će skupljati i davati duhovno blago dok god borave na Zemlji, i jednom će sa bogatim blagom moći ući u vječnost. A oni će se oduprijeti svakoj kušnji, jer kad im se predaje znanje, pritječe im i snaga, jer znanje je svjetlost i snaga ….

Tako da će moći pružiti otpor i svakom napadu. Oni će sve intimnije trebati Boga i sve marljivije će stremiti k Njemu što se više koriste Njegovom Božanskom Milošću. Ono što žude, to ne zapuštaju. Oni će i bližnje željeti uvesti u blagoslov toga što je njima postalo milo i bitno; oni će učenja, koja su primili, u Ljubavi davati dalje, i ako intimna molitva prati taj rad, on će biti blagoslovljen ….   

AMEN

<<< nazad