<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2185, 14 Prosinca 1941

ISPRAVNO RAZMIŠLJANJE …. ODGOJNO SREDSTVO ZA TO ….

Jasan osjećaj za pravo i pravdu karakterizira ljude koji Boga još nose u srcu. Oni se gnušaju zla i pate od utjecaja neljubavnosti i hladnoće ljudi među sobom (ljudi jednih prema drugima). No utjecaj demona je vidljiv u tome da se samo rijetki nalaze u ispravnom razmišljanju, da se svako zlo djelo počinjeno od druge osobe pozdravlja ako se iz toga zemaljski može izvući korist. I zato Bog ne može takva djela ostaviti nekažnjena i neokajana i moraju (ot)patiti i ljudi koji daju svoj pristanak, pa i ako oni sami ne izvršavaju loša djela. Jer već sama volja je grješna ako se priklanja tvrdoći (srca).

I (ta) grješna volja za sobom povlači veliku patnju, pošto ljudi sami na sebi moraju osjetiti ono što drugim ljudima nanose. Svaka loša ili zla misao priznavanje je zle sile, i jedno tako neljubavno postalo čovječanstvo sprovodi još samo volju onoga koji se bori protiv Ljubavi. Da bi se čovječanstvo iščupalo iz njegove vlasti ono prvo mora prepoznati nepravdu …. a to će moći tek onda kad je ono samo pogođeno, dakle kad ono pati …. i Bog njima onda oduzima život kao što oni uzimaju život drugim ljudima …. Bog uništava što im je milo kao što ni oni ne prežu od uništavanja onoga što je posjed drugih ljudi ….

Bog dopušta da idu kroz bolest i muku, pošto nemaju suosjećanja sa patnjom i mukom drugih ljudi. No On ih ne želi samo kazniti, nego ih dovesti do ispravnog načina razmišljanja; On želi da spoznaju nepravdu i da pokušaju ispraviti ono što su skrivili. On ih želi odgojiti u Ljubav; On želi da oni jedni drugima pomognu i da budu jedni uz druge u njihovoj nevolji; On im srca želi učiniti sposobnima za Ljubav kako bi se mogli oblikovati po Njegovoj volji.

Jer ljudi, koji ostaju u neljubav(nost)i, propasti će tijelom i dušom. Čak i ako je cijeli narod u opasnosti, Bog će taj narod spasiti, time što se suprotstavi zloj sili onemogućavajući dakle djelovanje loših sila time što ih On Sâm zaustavlja Svojom intervencijom koja dokončava veliku patnju, isto kao što i bolnu patnju nameće ljudima koji Boga nisu spoznali ….

AMEN

<<< nazad