<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2181, 10 i 11 Prosinca 1941

SVJETLO …. DJELA LJUBAVI U ONOSTRANOM …. DJELO SPASENJA ….

Duša nalazi svijetlo okruženje u onostranom ako je na Zemlji živjela Bogu-milim životom i ako se oblikovala u Ljubav. Tada je ona slobodna od svih okova, potpuno rasterećena može boraviti gdje želi, svugdje će ju okruživati svjetlo, i njeno stanje će biti stanje spokoja i blaženosti. Svijet prepun svjetla u kojem ona tada boravi nikako nije djelo stvaranja zemaljske prirode, nego su ono što duša tada vidi duhovni oblici koji su čovjeku nezamislivi. Oni po ljepoti u bojama i oblicima nadilaze sve do tada viđeno.

To su oblici koje si najodvažnija mašta čovjeka ne može zamisliti, a opet, duša se u tom okruženju osjeća ugodno, pošto ona tu samo nalazi ono za čim je žudjela u duhu. Ona sad više nema potrebu za Zemljom koju je napustila, nego spoznaje svoju istinsku domovinu, i zemaljski život izgleda joj kao san koji je završen. I tad ju to njeno nadasve blaženo stanje potiče na aktivnost, tako da ona svim bićima želi prenijeti to što ju toliko izuzetno usrećuje.

Ona zna da svjetlo predstavlja blaženost u Onostranom, i ona zna i za beskrajnu tamu nespašenih duša, i tu tamu ona želi probiti i te duše isto tako premjestiti u stanje svjetla. Taj nagon ka spasiteljskoj aktivnosti prisutan je u svakom svjetlosnom biću i stoga ta aktivnost postaje blaženost, pa će dakle ta duša uvijek biti spremna pomoći bez ikakvog proračunavanja. Ona daje jer ju srce na to potiče, i tada i prima u istoj mjeri kao što daje. A njen vlastiti osjećaj sreće povećava se što više svog svjetla ona učini pristupačnim neukim dušama ili ljudima na Zemlji.  

Svjetlo je njezino okruženje, svjetlo je ona sama, i svjetlo daje svako učenje koje je prenošeno dalje u Ljubavi. Kraljevstvo svjetla svugdje je tamo gdje borave svjetlosna bića, no svjetlosna bića uvijek imaju pristup i onim stvorenjima koja još skapavaju u tami, samo što se ona u svoj svojoj punini svjetlosti ne približavaju nezrelim bićima, nego se prerušavaju, kako njihovo svjetlo ne bi bliještilo jer to bića tame ne bi mogla podnijeti. No svoju aktivnost ona i pored toga vrše time što bićima tame posreduju znanje, ako se ova daju podučiti. Tako da ovi potonji ulaze u svjetlosni krug tih koji su živjeli život u Ljubavi i sad opet u Ljubavi djeluju (dalje) na duše kojima još nedostaje ikakvog svjetla …. 

Stajati na svjetlu znači biti u znanju …. Čovjek u znanju privržen je Bogu, a one duše u onostranom koje su u svjetlu, isto tako su blizu Bogu tako da primaju Njegovo zračenje svjetla …. dakle napajana su Njegovom mudrošću. Proces prijenosa svjetla ljudima je neshvatljiv, jer se za to ne da navesti zemaljska poredba. U onostranom je dovoljna Božja volja da se dogode najnezamisliviji procesi, a takav jedan proces je zračenje svjetla, neprekidno strujanje svjetla i snage i prijenos na savršeno stvorenje.

Kontakt sa Bogom prije toga mora biti uspostavljen, dakle to biće je moralo pronaći duboku povezanost s Bogom, kako bi moglo primiti Njegovu struju svjetla i snage. A sjedinjenje s Bogom pronalazi se tako što biće djeluje u Ljubavi. Djelovanje u  Ljubavi u onostranom uvijek će biti predavanje duhovnog znanja neukima (neznalicama), tj. bićima koja su u mraku. To djelovanje u Ljubavi za sobom neprestano povlači pojačanu dostavu svjetla i snage, i tako će Ljubav za nespašene duše biti sve jača, jer je Ljubav Božja obuzela svjetlosna bića i struja Ljubavi nezadrživo prelazi na njih, što za posljedicu ima sve marljiviju aktivnost.

Tako da je razumljivo da se stanje mraka onih bića nad kojima se izvodi akcija Ljubavi mora mijenjati u svjetlo. Prvo tama mora ustuknuti pred laganim sumrakom, dok onda slabe zrake svjetlosti nju ne probiju i duša počinje jasnije razaznavati svoju okolinu, i njena žudnja za svjetlom sve više se povećava. U istoj mjeri dolazi do povećanja Ljubavnog djelovanja svjetlosnih bića, i to je onda djelo spasenja koje je doduše započelo na Zemlji, a koje slijedi u onostranom, i koje će još trajati vječnostima, prije nego je zadnje biće iz mraka izvedeno u svjetlost, dakle dok sve duhovno konačno ne bude izbavljeno i spašeno….

AMEN

<<< nazad