<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2166, 25 Prosinca 1941

BOŽJA RIJEČ - UČENJE LJUBAVI …. SLJEDBENIŠTVO  ISUSA ….

Ako provjeravate učenja koja vam se nude odozgor, neka vam mjerilo uvijek bude ono što vam je putem Pisma i Riječi bilo preneseno o životu Gospodara na Zemlji. On je propovijedao Ljubav i On je živio u skladu s tim. I ono što vam se nudi odozgor, isto tako je prepoznatljivo kao Riječ Božja ako propovijeda Ljubav i čovjeka potiče na to da slijedi Isusa. Ono što vam se nudi odozgor, samo je znanje o stvarima koje svjedoče o beskrajnoj Ljubavi Božjoj, o Njegovoj Mudrosti i Njegovoj Svemoći.

To bi znanje vas ljude trebalo poticati na savršenstvo, treba vas voditi u vjeru, i treba vas naučiti ljubiti Boga, jer jedino putem Ljubavi vi postižete najviši cilj, sjedinjenje s Bogom. Sve što pridonosi tome da Ljubav u vama raste, od Boga je, posljedično moraju biti Božanskog porijekla ta otkrovenja koja prima čovjek koji Bogu želi služiti u Ljubavi, jer njega k Bogu potiče samo Ljubav, i volja mu je okrenuta u pravcu Njega. 

A tko se prepusti Bogu, više ne podliježe vlasti protivnika Boga, ako ga svjetovni interesi opet ne zarobe. Jer tada je i on u opasnosti da podlijegne iskušenjima svijeta. No tada Bog sprječava duhovne snage koje čovjeku žele davati duhovno znanje. Ali On sprječava i protusile da na čovjekovo razmišljanje utječu tako da on zapisuje stvari koje nisu u skladu s Njegovom voljom. Jer Bog ne dopušta da (pro)padnu oni koji su samo posrnuli, nego im On pomaže, kako bi opet ojačali i svoju volju podložili Bogu.   

Bog daje ono što smatra za potrebno, pa i ako se to čovjeku čini neshvatljivo …. A On će objasniti i ono što je nejasno, kad za to dođe vrijeme. Objave trebaju voditi k vjeri i k Ljubavi, i voljnom čovjeku pasti će lako da dospije do vjere i Ljubav-ne aktivnosti, ako se zbiljski trudi da slijedi Božansku Riječ ….

On će spoznati da je to ona ista Riječ Koju je Isus proglašavao ljudima na Zemlji, i on će se osjećati ponukan na to da u skladu s tim živi, radi obećanjā, koja mu se čine dragocjenija od zemaljskih dobara. Tako da on teži duhovnom blagu. A Bog nagrađuje revnost onoga koji se trudi živjeti Njemu po volji. I On mu daje jasnoću duha, On mu je duhovni i tjelesni vodič tijekom njegovog zemaljskog života i On mu daje najpotpuniju spoznaju njegovog stvarnog određenja …. 

AMEN

<<< nazad