<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2158, 20 Studeni 1941

ZEMALJSKI ISPIT... PODLAGANJE VOLJE...

Probno je vama dan zemaljski život. Ako vi ne prođete ovaj ispit, onda je vaša sudbina nakon odvajanja od Zemlje i dalje vezanost, jer volja ne može biti prisilno usmjerena, da vi činite ono što vas izbavlja iz vezanosti. Izbavljenje može biti pronađeno jedino kroz predavanje vaše slobodne volje, jer se slobodna volja nekad suprotstavila Bogu, a u zemaljskom životu vi ljudi često imate dovoljno prilika da žrtvujete svoju volju. Tijelo će neprestano vući prema ispunjenju svojih žudnji, i onda mora nastupiti slobodna volja i oduprijeti se tjelesnoj žudnji iz Ljubavi prema Bogu... onda svjesno traži svoje Izbavljenje. Stoga su sve zemaljske radosti i mamljenja ovoga svijeta samo sredstvo do cilja, koje čovjeku omogućava da aktivira svoju slobodnu volju i preda sve, jer se on želi podložiti Božjoj volji. Izbavljenje iz forme, iz neslobodnog stanja, nadoknađuje svaku žrtvu, koju je čovjek podnio na Zemlji. On se sada ne treba bojati ponovljene svezanosti čim on napusti ovaj život, nego će njegovo stanje biti slobodno, ono će značiti izbavljenje iz svake ovojnice. Stoga volja ne može biti prisilno usmjerena prema Bogu, a tek malo ljudi dobrovoljno odustane od svog prijašnjeg otpora protiv Boga. Stoga je čovječanstvo u najvećoj opasnosti, jer zemaljski život brzo prolazi, a nije bio svrhovito (odgovarajuće, primjereno) proživljen. Čovjek kao i prije podlaže svoju volju protivnoj moći, koja je skrivila njegovu vezanost. A to je prilika za intervenciju od strane Boga, koja bi trebala skrenuti pažnju ljudi na Njegovu volju, kako bi se oni oslobodili iz vlasti protivnika, i utekli Bogu.

AMEN

<<< nazad