<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2111, 13 Listopad 1941

PORIJEKLO MISLI U SRCU ČOVJEKA....

Svaka se misao uzdiže iz dubine srca i sada tek (pod)uzima svoj put u za to određene organe, iz kojih se opaža kao misao i izražava. Jer, prije nego misao dođe u svijest čovjeka, ona mora biti rođena u srcu, odnosno u najunutarnjijem (od) čovjeka. Ono što njega duboko pokreće, to on osjeća u srcu, i ovaj osjećaj omogućava da se pojavi misao, iako nije primjetna srcem, ipak je rođena iz života osjećaja, i tek sada prenesena mozgu, koji prihvaća misao i na neki način ju čvrsto drži, dok to čovjeku dođe u svijest. Čovjek vjeruje da misao proizlazi iz mozga, da se ona tamo pojavljuje kroz organsku aktivnost... jer on ne zna ništa o prirodi misli. I stoga mu nije uvjerljivo objašnjenje da misao ima svoje porijeklo u srcu. No, njemu će biti razumljivo, ako on srce smatra centrom svojih osjećaja... ako se on potrudi i misao gledati kao osjećaj. No, najjednostavnije rješenje je da se munjevite duhovne struje ulijevaju u primajuću posudu, i od volje čovjeka su zadržane. Stoga je misao duhovna snaga, koja je putem srca preusmjerena na mozak, tamo zadržana, ili je, tamo gdje je volja preslaba, odmah odbačena, bez da prodre u svijest čovjeka. A uvijek ovisi o volji da li je misao uhvaćena od za to određenih organa, jer čim čovjek želi, oni istom stupe u funkciju i prime iz srca uzdižuću misao, te ju obrađuju, odnosno, pridodaju već postojećim mislima, ona je stoga razvrstana (klasificirana) u već postojeće ideje, i sada može po volji biti isključena ili uključena, već prema volji čovjeka. Jer, misaoni organi čovjeka su tako sastavljeni, da se svaki osjećaj srca odražava poput slike... (13 Listopada 1941) A čim je sada voljom čovjeka obraćena pažnja na sliku, ona se zadržava, odnosno, utiskuje se u baš za to određene najfinije retine (mrežnice), i tako je čovjeku vidljiva u bilo kojem trenutku, stoga ju on sebi može predočiti kada želi... To je takozvana sposobnost sjećanja. Ako su utisci ili slike nakon dugo vremena iznova dovedeni u svijest čovjeka, onda su misaoni organi aktivni... Među nebrojenim slikama pokrivenim retinama (retinama koje su prekrivene slikama) pronalazi se ono što ljudska volja želi predočiti, i tako davno iščezli utisci, koji su prvo pokrenuli srce čovjeka, prije nego su bili oblikovani u misli, mogu u svako vrijeme biti dovedeni u sjećanje, jer oni, jednom preuzeti od volje čovjeka, opstaju kao utisak, sve dok nebrojeni utisci sliku ne učine nejasnom... pa sposobnost sjećanja postane tako slaba, da oni više ne mogu biti jasno dovedeni u svijest. Duhovni utisci će sada istisnuti zemaljske utiske i slike... Ako je dakle srce spremno primiti strujanja snage iz duhovnog kraljevstva, onda je i ljudska volja spremna sada rođene misli prenijeti mozgu i zadržati ih. Jer ona blagotvorno osjeća strujanje snage, i njeno je nastojanje da prilično često i jasno vidi kroz to nastale slike. Kao rezultat će se ove slike posebno oštro urezati, tako da će one uskoro ispuniti sve čovjekove misli. Snaga i misao su stoga jedan pojam, jedino je različito da li je porijeklo misli samo čovjeku pristigla životna snaga ili snaga prenesena iz duhovnog kraljevstva... No, uvijek je misao rođena u srcu, jer sva snaga najprije pritječe srcu i od tamo se prenosi dalje. Ipak, kroz ljudsku volju može biti spriječeno prenošenje prema mozgu ili misao može biti odbačena, prije nego se mogla slikovito izraziti... A otuda je čovjek i odgovoran za svoje misli, jer njegova volja određuje koje se misli jasno pamte (urezuju, utiskuju), i njegova volja određuje koje će misli uvijek iznova biti dovedene u svijest.


AMEN

<<< nazad