<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2101, 7 Listopad 1941

MILOSTI DJELA OTKUPLJENJA...


(Ivan 1:12)

Ovo su Milosti Djela Otkupljenja, Koje je Isus Krist stekao za ljude, da oni mogu nadvladati njihovu slabost volje, da se više ne nađu pred neprijateljem svoje duše nesposobni oduprijeti se, da im pritječe neizmjerna Snaga i Milost, ako oni žude za njima, te da im najmanja volja za Bogom također omogući osjetiti tu Božju Snagu, a to dolazi do izražaja u povećanom duhovnom stremljenju.

Stanje čovječanstva prije Otkupljenja kroz Isusa Krista je bilo žalosno… nedostajala im je bilo kakva volja za viši razvoj, jer je ljudima nedostajala vjera u nastavak života nakon smrti, i njihova potraga je bila samo za zemaljskim koristima i tjelesnim blagostanjem. Ali, oni su vjerovali u boga koji bi im mogao zemaljski život oblikovati prema njihovoj volji, i stoga su njihovi zahtjevi bili jedino za poboljšanjem zemaljskog postojanja. Nisu obraćali pažnju na dušu niti na njeno oblikovanje, i to je dovelo do čovječanstva sklonog svjetovnome, kojemu je bilo strano duhovno nastojanje. Ovo je bilo djelo protivnika, koji je ljudsku volju još uvijek previše imao u svojoj vlasti, koji ih je međutim, također gurao u međusobnu bezobzirnost. Poradi zemaljskog blagostanja, ljudima su sva sredstva bila opravdana, a njihove misli i želje su bile zloćudne i bez Lubavi.

I u to vrijeme je Gospod sišao na Zemlju… U tom je vremenu živio Čovjek Isus, u Čijem je Srcu bila golema čežnja za Bogom i Čiji je Cilj Života bilo sjedinjenje s Bogom… Sjedinjenje s Bogom je, međutim, jedino bilo moguće u najiskrenijoj Ljubavi, a Isus je dao Ljubav svim ljudima, On je bio neiscrpan u svojoj Ljubavi, i On je prihvatio u Sebe Samu Vječnu Ljubav. Isus je vidio slabosti ljudi i da im nedostaje volja za Dobro... On je znao da im je jedino Ljubav mogla donijeti Otkupljenje i On je svim ljudima propovijedao Ljubav, da ih tako istrgne iz moći protivnika. (A njegova je volja bila jača, i na taj način je on tlačio ljudsku volju uvijek iznova nadolje.)

Budući je Isus Krist Svoju volju u potpunosti podložio Božjoj volji, budući je On molio: „Oče, ne Moja, nego neka Bude Tvoja volja…“, On je učinio Božju volju Svojom, On je Svoju volju predao Bogu i oduzeo protivniku vlast nad Njegovom voljom, i tako je On Svojom smrću na Križu slomio volju protivnika i također otrgnuo čovječanstvo, za koje je On umro, od volje ovoga, jer je Čovjek Isus pretrpio smrt na Križu, čime je ljude oslobodio njihovog mučitelja. I Bog je prihvatio Žrtvu, i dao je pojačanu Snagu svakom čovjeku, koji se htio poslužiti Milošću Djela Otkupljenja, te koji je svoju volju predao Bogu… Jer onaj tko nasljeduje Isusa, također će imati želju da pobjegne od onoga koji ga želi vezati. Ali, ako on ne priznaje Isusa Krista, onda on spada u one koji su još zavezani kroz volju Božjeg protivnika. Nad njima on još ima vlast i njihova vlastita volja nije dovoljno jaka da se othrva od ove vlasti. On će se uvijek iznova pokoriti njegovoj volji i time se nikada neće moći osloboditi.

Isus je donio Žrtvu za ljude, koji su sami bili preslabi… On je stavio Svoju Snažnu volju nasuprot volje neprijatelja i protivnik se nije mogao oduprijeti Ovoj volji. Jer Isus je prisvojio Božju Snagu, koja Mu je pritjecala  iz nutarnje (intimne, duboke) veze s Bogom. A onaj tko priznaje Isusa Krista kao Božanskog Otkupitelja, jednako će moći iskoristit Božju Snagu, jer je to Milost Djela Otkupljenja, da volja čovjeka postane snažna da se može oduprijeti… da čovjeku bude prenesena Snaga, Koju on treba za viši razvoj. Isus Krist je pokazao ljudima Put Koji vodi naviše. I to je također Milost, da čovjek Njega može uzeti kao Mustru (Uzor, Model, Primjer), tako da on živi svoj život na Zemlji prema Njegovom Primjeru… u Ljubavi i Pravednosti… A tko je sada ozbiljan u nasljedovanju Isusa, tko nastoji oblikovati svoju dušu prema Njegovom primjeru, tko je stalno aktivan u Ljubavi, tko strpljivo uzima na sebe svoj križ i uvijek jedino moli: „Oče, neka bude volja Tvoja…“, njegova volja će biti jaka i istrgnut će se od neprijatelja svoje duše. Jer kroz priznavanje Isusa kao Božjeg Sina i Otkupitelja svijeta, također ima pravo na Milosti stečene od Njega.

Put prema Gore će mu biti lak, on nikada neće trebati prolaziti njime bez Vodstva, jer ga uvijek obasjava slika Spasitelja na Križu, i on zna da je Isus Krist umro za njega, i da je time on ostao pošteđen neizmjerne agonije. On zna da mu ništa neće biti teško, jer Mu je Isus prenio Snagu kroz Njegovu smrt na Križu. On zna da njegova volja neće kolebati, kada on Njega moli za Milost i on zna, da je moć protivnika postala manja, da ga on može pobijediti ako želi, jer mu Snaga prilazi upravo putem Njegove volje. Ako je ova okrenuta Bogu, onda njega Božja Ljubav preuzima i potpuno oslobađa od vlasti protivnika. Ali prije je čovjekova volja bila tako slaba, da on nije bio slobodan od ove vlasti, i na tu slabost volje Se sažalio Čovjek Isus… On je suprotstavio Svoju snažnu volju Božjem protivniku i porazio ga. A onaj tko prizna Isusa Krista, će ga jednako poraziti, jer on svjesno prisvaja Milosti Djela Otkupljenja.

AMEN

<<< nazad