<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2081, 20 Rujna 1941

BOŽANSKO VODSTVO….


Put prema gore lak je ako je Sam Bog čovjekov pratitelj. Onda nema prepreka, jer Bog svoje štićenike provodi pored svih opasnosti, On ih sprovodi kroz trnje i šikare bez da ovi na njih obraćaju pažnju, ne pušta ih da zalutaju, nego ih do cilja vodi sigurno i brzo. Put prema gore težak je samo onda kad ga čovjek želi ići sam. Tada mu često prijeti posrtanje ili skretanje s pravog puta.

Međutim, ako se on prepusti Božanskom vodstvu, može bez oklijevanja hodati Zemljom, njegov hod (put) biti će prav, jer ako je Bog pozvan da bude vodič, On je i spreman za vodstvo. Doduše nevidljivo tjelesnom oku, no vazda učinkovito i osjetno srcu čovjeka, koji tada hoda tako sigurno znajući da je Bog uvijek uz njega. I gdje god on onda da upravi svoje korake, gdje god on usmjeri svoje noge …. Sam Bog ga je vodio, tako da je sve što čini ispravno. Biti će to u skladu s Božjom voljom, jer kad se bez otpora preda Bogu, Božja volja prelazi na njega, i on mora izvoditi ono što je Božja volja.

Tako da se čovjek ne treba više brinuti, jer Bog određuje danas i sutra, određuje dan i sat, pošto se ispunjava ono što je predviđeno u Njegovom mudrom planu. On određuje ljude koji trebaju ispuniti svoju misiju, On utječe na sve one koji Mu radosno podređuju svoju volju; ne određuje ih protiv njihove volje, no tī koji su voljni služiti Mu, osjećaju u svom srcu Božansku volju i ispunjavaju je rado.

Znači On se za Svoje djelovanje na Zemlji može poslužiti tim ljudima. Oni svojim putem idu nesputani, pošto znaju da su u Božanskom vodstvu, hrabri su i moćni …. Oni i svoje bližnje također upravljaju na pravi put, jer tī koji se nalaze u Božanskom vodstvu, znaju za svoj zadatak. Oni se trude pomagati bližnjima i potiču ih na to da si Boga izaberu za vodiča. A tko se penje vođen Bogom, njegov put mora voditi do cilja …. Do vječne domovine, do Očeve Kuće …. U kraljevstvo koje je Bog pripremio Svojoj djeci u svoj slavi …. 

AMEN

<<< nazad