<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2060, 7 Rujan 1941

ZAŠTITNI ZID …. DUHOVNA BORBA …. KUŠNJE ….


Dobro, kad je usmjereno k Bogu, oko sebe podiže neku vrstu zaštitnog zida. A zlo se trudi taj zid srušiti i pritom se služi nečistim sredstvima …. bori se skriveno i često pod krinkom dobrote i pobožnosti. A tada valja biti duplo budan, kako bi to bilo prepoznato kao zlo.

Bogu nasuprotne snage ostaju u blizini čovjeka koji stremi Bogu i opažaju i najmanju mlakost čovjeka kako bi njegovo razmišljanje usmjerile na stvari koje su s onu stranu Božanskoga. I još ako je čovjek slab, tad prima (te) misli koje mu budu došaptavane, i njegovo razmišljanje više se ne kreće isključivo po duhovnom putu.  

I tad čovjek mora sam sa sobom ući u borbu kako bi nadvladao te misli. Tek tad njegovo ga srce silnije nagoni k Bogu, jer duša osjeća pad kao nešto otežavajuće i trudi se toga osloboditi.

Ali svaka duhovna borba izražava se već s obzirom na pobjednika …. Ima li protivnik nadmoć, tada će čovjek težiti za vanjskim stvarima i zalagati će se za zemaljski uspjeh …. On će prekinuti duhovnu težnju i time dakle platiti danak svijetu ….

No ako je snaga Duha u njemu djelatna, onda ga zemaljske kušnje ne mogu promijeniti u njegovoj volji …. On je iznutra miran i fokusiran na cilj; on prezire to što mu se približava i što ga želi naginjati ka zemaljskom načinu razmišljanja; on je Bogu vjeran i time dakle za njega nema skretanja, njegova volja je uvijek i neprestano usmjerena u pravcu sjedinjenja s Bogom ….

Kušnjama se oduprijeti i nalaziti se u pojačanoj čežnji za Bogom predstavlja duhovni napredak. Taj čovjek si je dakle podigao zaštitni zid koji sprječava zlo da do njega dopre. On je osiguran protiv kušnji i prepoznaje sile koje ga pod maskom dobroga pokušavaju tlačiti.

Jer, njegova percepcija je istančana …. On će neprestano zamjećivati nečisto i protiv toga će se braniti; no oni koji se daju od strane toga zarobiti još su i sami nečisti, u srcima im je požuda za svijetom još prevelika i što im se približava sa lijepim riječima i gestama, toga neće biti svjesni kao lošeg i pogrešnog, tako da protivnik ima laku igru.

Ali ako je čovjek budan i Boga moli za pomoć, njegov će pogled postati izoštren, i on će postupati u skladu s Božjom voljom. Borba će za njega ostati neprestana, jedino što će biti manje osjetna, ako mu je težnja usmjerena k Bogu …. Međutim ta borba je od Boga dozvoljena, kako bi čovjek sam na tome iskušao svoju snagu, kako bi si snagu koja mu nedostaje izmolio od Boga, dakle kako bi u Njemu našao svoje utočište …. I tako će njegov stav prema Bogu uvijek biti presudan za to tko je pobjednik, dobro ili zlo.

AMEN

<<< nazad