<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2059, 6 Rujna 1941

KRŠENJE BOŽANSKIH ZAPOVJEDI …. GRIJEH …. SVEZANOST ….

Kršenje Božanskih zapovijedi je grijeh, jer ono uvećava razdaljinu od Boga, pošto On ne može biti tamo gdje je ne-Ljubav-nost. Sve što se suprotstavlja zapovijedi Ljubavi za sobom povlači i zahlađenje Božanske Ljubavi pa je tako samom duhovnom biću na štetu budući da ono na taj način dolazi u sve neslobodnije stanje. Kad je ono u ljudskom obliku, to stanje se izražava tako da sila protivnika Boga nad njim postaje sve veća, da je čovjek od njega prisiljen pod njegovu volju, da će njegovo razmišljanje i postupanje neprestano biti takvi kakvim ovaj to želi, dakle uvijek nasuprotno Bogu. A to je nezamisliva patnja za dušu, jer ona je još toliko daleko od svog krajnjeg oslobođenja, ona svoje svezano stanje sa sobom prenosi u duhovno kraljevstvo. Jer jedino Ljubav može osloboditi i spasiti biće, posljedično ne-Ljubav-nost ga mora vezati.

A tko je dakle neljubavan prema svome bližnjemu, taj krši zapovijed Ljubavi i nikada se neće osloboditi iz svezanosti koju mu je priskrbio njegov negdašnji ustanak protiv Boga. Zato je Bog ljudima dao zapovijed Ljubavi koju oni samo trebaju slijediti kako bi time došli bliže Bogu i kako bi kao blaženo biće mogli ući u duhovno kraljevstvo. Čovjek se može ogriješiti o zapovijed Ljubavi time što postupa suprotno Božanskom učenju Ljubavi ili ako pak izostavlja one postupke koji trebaju dokazati Ljubav prema bližnjemu. Čovjek ne samo da treba bližnjega štititi od štete, on mu treba biti od koristi, tj. činiti mu sve ono što se njemu samome čini poželjno, tek tada će biti uspostavljena veza s Bogom, jer čovjeku koji ljubi Sâm Bog se spušta i časti ga Svojom blizinom …. A to za njega znači duhovnu slobodu. Čovjek se oslobađa iz vlasti protivnika, jer Snaga Božja, Koja putem Njegove blizine prelazi u čovjeka, jača je nego sila protivnika Boga …. pa će dakle pobjednik uvijek biti onaj čovjek koji se putem djelā Ljubavi spaja sa Sâmom vječnom Ljubavlju. Taj će razbiti okove i osloboditi se svake prisile koju protivnik Boga na njega želi vršiti.

Zapovijedi Ljubavi ne smiju biti zanemarene jer one su sredstvo izbavljenja iz beskrajno dugog perioda svezanosti. A one istovremeno predstavljaju most za povezivanje s Bogom …. Jer tko je aktivan u nesebičnoj Ljubavi, Bogu time prilazi sve bliže i premošćuje svaku udaljenost od Njega …. on ispunjava Božje zahtjeve pa će i moći primiti plaću od Boga, koja se sastoji u tome da se Bog sjedinjuje s onim koji Mu služi u Ljubavi, tj. tko u njegovim bližnjima isto tako vidi Božja stvorenja kojima želi činiti dobro. Vječna blaženost samo je rezultat nesebične Ljubavne aktivnosti, kao što je nasuprot tome prokletstvo posljedica ne-Ljubav-nosti, i sve što je usmjereno protiv Boga i Njegovih zapovijedi, je nepravično pred Bogom odnosno grijeh ….

AMEN

<<< nazad