<<< nazad

Bertha Dudde, br. 2026, 13 Rujan 1944

VJERA U KRISTOVO OTKUPLJUJUĆE DJELO…

Udaljenost od Boga ostaje nepremostiv jaz za čovjeka, koji ne priznaje Isusa Krista kao Sina Božjeg i Otkupitelja svijeta, budući za njega ne postoji nikakva mogućnost da promijeni svoje stanje. Jer to je stanje odsustva snage i moći. Snaga za stremljenje naviše međutim, može biti prenesena čovjeku, jedino ako se on okoristi milostima Djela Otkupljenja. Prethodno je on još u okovima onoga koji je Bogu daleko, i nema nikakvu volju doći u Božju blizinu. Njegova moć i utjecaj na čovjeka su još preveliki, da bi mu se čovjek sam mogao otrgnuti. A Isus Krist je umro na Križu za sve ljude kojima nedostaje snaga da se odvoje od protivnika, i On je time njima kupio (stekao) milosti… odnosno, kroz Svoju smrt je prenio snagu onima koji Ga priznaju, i koji se žele po Njemu osloboditi od te, od Boga udaljene, vlasti. Vlastita snaga, odnosno, snaga koju je Bog svakom čovjeku dodijelio za život, ne može ništa protiv te moći, ali snaga koju je Isus Krist ljudima kupio (stekao) kroz Svoju smrt na Križu, može sve… Stoga također može promijeniti stanje udaljenosti od Boga u stanje Božje blizine, čim je ona samo od srca tražena i iskorištena. Stoga Božanski Otkupitelj ne može biti izuzet, Njegovo djelo Ljubavi koje je izvršio za čovječanstvo, ne može biti zanemareno (prezreno) ili zanijekano, jer to znači dobrovoljno podvrgavanje moći koja sve želi uništiti. A, ako čovječanstvo napusti vjeru u Božanskog Otkupitelja, ono je tamo, gdje je bilo prije rođenja Krista… u najvećoj udaljenosti od Boga… jer je ono potpuno u vlasti zla, ono čini sve što on zahtijeva, i na neki je način jedno s njim, kroz svoju volju. Žrtvena smrt Isusa na Križu je bila sredstvo da porobljenom čovječanstvu donese pomoć protiv njihovog tamničara. Ali, ako se ono ne želi dopustiti osloboditi, ostaje u svome neiskupljenom, odnosno, od Boga udaljenom stanju, i stoga potpuno pripada toj moći. Bez Isusa Krista i vjere u Njegovo Djelo Otkupljenja, nema nikakvog oslobađanja od vlasti Božjeg protivnika, i stanje udaljenosti od Boga ne može nikada biti promijenjeno.

AMEN

<<< nazad