<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1949, 12 Lipnja 1941

BUĐENJE DUHA …. LJUBAV ….

Do jednog takozvanog buđenja duha doći će uvijek onda kad je prethodno došlo do samo-oplemenjivanja putem aktivne Ljubavi prema bližnjemu. Svako djelo Ljubavi pročišćava dušu i time raskida okove duha, jer duh drijema u čovjeku sve dok je omotač još gust. E sad, putem duboke molitve može se izmoliti snaga za taj čin oslobađanja duha; doduše to će se uvijek događati putem aktivne Ljubavi, ali čovjek koji moli isto tako će lakše biti sposoban za Ljubav-no djelovanje. Jer čovjek koji moli u sebi nosi jednu određenu poniznost tako da mu ni služenje ne pada teško.

Svaka molitva donosi snagu, a ono za što čovjek treba veliku snagu volje to on kao u igri postiže nakon duboke molitve. Snaga molitve je ogromna, a opet slabo je (s)poznata. Stoga se ljudi između ostalog moraju jako boriti prije nego se u njima oslobodi duh, dok ih međutim duboka molitva gotovo bez napora vodi u vis. Molitva u Duhu i u Istini povezuje čovjeka s Bogom, tj. on sam traži priključak na Njega, a pošto je Bog Sâm(a) Ljubav, čovjekovo osjećanje mora se znači izražavati u Ljubavi …. 

No djelo Ljubavi prema bližnjemu isto tako privlači Boga kao Samu Ljubav …. A Ljubav oslobađa duh u čovjeku tako da se ovaj može povezati sa duhovnim (elementima) izvan sebe, koji mu onda prenose svjetlo i snagu, tj. znanje i moć. Tek tada priroda čovjeka može postati takva da odgovara Božanskoj volji, i duša će sazrijevati te se u zemaljskom životu razvijati uvis …. 

AMEN

<<< nazad