<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1915, 13 Svibanj 1941

RAD NA DUŠI BLIŽNJEGA... BLAGOSLOV NA ZEMLJI...

Blagoslov donosi svaka aktivnost koja se tiče dobrobiti ljudske duše. Jer, razmisli li čovjek kako kratko je zemaljsko vrijeme, mjereno vječnošću, i promisli li on nadalje na minimalan uspjeh kojeg on zemaljski može postići…  no, predstavi li on sebi s druge strane vrijednost duhovnog nastojanja u vječnosti, te sreću duše koja može pokazati duhovno bogatstvo, onda on neće dugo oklijevati, i poduzet će rad na svojoj duši. A onda on slijedi ispravni cilj zemaljskog života. A što sada čovjek čini za svoju, i dušu bližnjega, to Bog blagoslivlja već na Zemlji. On stoji uz njega u zemaljskoj nevolji, On će uvijek biti spreman podržati rad na duši, i uvijek će zemaljski život odgovarati čežnji za duhovnom zrelošću. I stoga se ljudi trebaju s vjerom i pouzdanjem prepustiti Božanskom vodstvu, jer ako su oni ozbiljni u duhovnom napredovanju, svaki dan će donijeti takve događaje, kakvi služe tom duhovnom napretku. A čovjek se zaista ne treba bojati… Što više pouzdano on sebe predaje Bogu, to uspješniji će za vječnost biti njegov zemaljski život. I ako čovjek svoj život, svoje zemaljsko djelovanje i svoj duhovni rad¸ stavi u službu bližnjemu, onda se on tako Ljubav-no aktivira, da se on trudi bližnjemu pomoći u duhovnom sazrijevanju, onda će on primiti bogati blagoslov već na Zemlji… On neće trebati trpjeti nikakvu nevolju, on će izbjeći teške jade, on će odagnati patnju bližnjega, a onda će i od vlastite patnje biti oslobođen, i Božji blagoslov će počivati na svemu što on započne, jer njega potiče Ljubav i briga za ljudsku dušu, posljedično će i njegova duša dobiti olakšanje na Zemlji. I tako čovjek smije s povjerenjem gledati u budućnost… Ako njega još pritišće tuga i briga, on sam nije dovoljno uvjeren. On još uvijek previše gleda zemaljske događaje oko njega, on previše obraća pažnju na svjetovne stvari, a zato mu ove stvari i prilaze, za ispit njegove vjere. Nauči li ih on nadvladati, odnosno, ostavi li ih on zanemarene, onda ga one više neće opterećivati, i sada se on može pun žara predati istinskom radu, da duše bližnjih pripremi za vječnost.

AMEN

<<< nazad