<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1904, 2 Svibnja 1941

UTJEŠNE RIJEČI …. MOLITVA U DUHU I U ISTINI ….

Imajte povjerenja u dobrotu i Ljubav Gospodara. Predajte Njemu vašu patnju i vaše brige, i prepustite se Njegovoj milosti i milosrdnosti. Onaj Koji vam je dao život, Taj zna i što služi vašoj duši za njeno zdravlje, i Njegovoj Ljubavi morate se povjeriti. Jer ako istinski molite …. u Duhu i u Istini …. ako ne govore samo vaše usne, nego vi duboko u srcu osjećate to što govorite, naći ćete Milost pred Gospodarom …. Jer On ne želi da vi patite, nego da pronađete Njega i da sa svakim problemom dođete k Njemu.

On želi da se s Njim duboko povežete; On želi da vi kao dijete dođete k Ocu; On želi samo vaše srce …. On želi da Mu se obraćate u svako doba, On želi da Mu povjerite vaše nevolje i s vjerom očekujete Njegovu pomoć. Jer On vas ljubi kao što otac ljubi svoju djecu …. On vam želi dati život u vječnoj slavi, tako da se morate pročistiti tokom vašeg zemaljskog postojanja te stoga morate na sebe uzeti križ i patnju.

A vi u svakom trenutku trebate misliti na to da je Isus Krist nosio Svoj križ, kako bi ljudima umanjio patnju, i tko svoj križ na Zemlji podatno nosi, taj takoreći nosi križ za svog Spasitelja i Iskupitelja. On sudjeluje u Kristovom činu spasenja već na Zemlji. No nikada patnja nije veća od Pomoćnika …. a ako postanete malaksali, Otac u nebu će vas opet osnažiti, samo ako Ga istinski zamolite da vam pomogne ….

Učinite svaku žrtvu iz Ljubavi prema Njemu, i to će vam jednog dana tisuću puta biti nagrađeno. Ali ne bojte se svijeta …. Jer Bog je veći od svijeta …. Božja moć seže do tamo gdje ljudska moć zakazuje. I ako vi Boga zazovete za pomoć, On će vam ju i pružiti, jer Njegova beskrajna Ljubav određuje Ga i na to da vam povremeno pošalje patnju kako bi zadobio vaša srca a vi ušli u duboku povezanost s Njim, Koji je Otac svih vas ….

AMEN

<<< nazad