<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1898, 26 Travnja 1941

BOŽANSKA MILOST ….

Bez Božanske Milosti čovjek je nesposoban izvesti i najmanju stvar za spas (dobrobit, zdravlje) svoje duše. Čovjek je slab, tj. sva mu snaga nedostaje, dokle god on živi bez Boga. On doduše može voditi svoj zemaljski život i to sa zemaljskim uspjesima, no njegova duša ostaje kratkih rukava dok on Boga ne zamoli za Milost. Jer Božja Milost je snaga …. Ona je snaga koja je potrebna da bi se izvodilo ono što je Božja volja. Bog dakle čovjeku objavljuje Svoju volju i istovremeno mu daje sredstvo da bi mogao ispuniti Njegovu volju. I čovjek može bez velikog naprezanja postići svoj cilj, zrelost duše, samo ako to hoće …. No to mu je potpuno slobodno ….

Volja, za potraživanje snage, neće biti prisiljavana, no snaga čovjeku isto tako ne može prići nezatražena. Čovjek kod Boga postiže sve, ako usrdno moli. Stoga će mu i Milost beskrajno pristizati, pošto je Božja volja da se ljudi koriste Njegovom Milošću, kako bi mogli postizati duševnu zrelost. No ako čovjek ono što je najdragocjenije, Božansku Milost, odbije (prezre), onda je njegova volja u vlasti protivnika, koji čovjeka želi spriječiti u tome da se poveže s Bogom. 

Ali ako on moli za Božju Milost, on uspostavlja vezu s Bogom, i to onda za protivnika predstavlja izgubljeni teren, jer tad on nad čovjekom više ne može vladati. A za samog čovjeka to znači spas od vječne propasti. Jer od tog trenutka Sam Bog je uz njega, pošto se čovjek putem molitve za Milost povjerio Njegovoj snazi i moći a Bog takvo povjerenje nikada neće razočarati.

Samo ako čovjek uvijek moli (za) Božansku Milost, on se više neće morati plašiti za svoju dušu, jer Bog Svoju Milost neizmjerno daje onima koji ju žude te se u duhu i u Istini Njemu mole. No on će ju uskratiti onima koji se smatraju pre-uzvišenima da bi se Božanskom Stvoritelju obratili za olakšanje njihovog zemaljskog zadatka. Njihova plaća je priznanje svijeta, tako da oni i vjeruju da mogu sve izvesti iz vlastite snage. 

Njima će nedostajati svaka snaga za činiti nešto što donosi duhovni uspjeh. S druge strane će rasti sklonost k materiji, jer budući da vjeruju da ne trebaju Milost Božju, oni su djeca Sotone, koji sve te misli sije u srce čovjeka kako bi uvećao udaljenost od Boga. I bit će mu lako to i postići. Živjeti u Milosti Božjoj osigurava najveći duševni uspjeh, jer onda čovjek ništa više ne čini sam, već sve u skladu s Božanskom voljom. Božanska Milost je uslužna djelatnost Boga, Božanska Milost je snaga, i Božanska Milost je istovremeno zračenje beskrajne Ljubavi Božje, a gdje ona stupa u akciju, tamo mora biti primjetan duhovni uspjeh. Te si stoga  uvijek i neprestano molite Božansku Milost, kako biste ju mogli primiti, ukoliko vam je potrebna ….

AMEN

<<< nazad