<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1818, 18 Veljača 1941

VJERA U NADNARAVNE STVARI... BOŽANSKO OBEĆANJE...

Bezuvjetno je potrebna vjera u Božju Ljubav, svemoć i mudrost, kako bi se moglo objasniti nešto što leži izvan prirodnog. Sve naizgled natprirodno dovodi se u pitanje, odnosno, natprirodno je osporavano i nastoji se predstaviti kao nešto prirodno, što u najgorem slučaju leži izvan ljudskog znanja. Jedino čovjek koji duboko vjeruje prihvaća mogućnost da to može biti Božansko djelovanje, jer su Božja Ljubav, svemoć i mudrost njemu dovoljno objašnjenje i dokaz za to. A čini li se da čovjek stoji u vjeri, onda ta vjera ipak nije dovoljno duboka, dok god on ne drži za moguće očigledno Božje djelovanje na ljudima. Ljudi zemaljski život još previše odvajaju od duhovnog doživljaja, oni još stoje suviše na Zemlji, da bi imali razumijevanja za duhovno djelovanje... Oni doduše pozivaju Boga, no ako On Sebe želi učiniti njima prepoznatljivim, oni bježe... Iskusiti Boga je moguće jedino onda, kada je On nedvojbeno priznat. Njega nedvojbeno priznati međutim znači držati za moguće i nedokučivo, kada Bog to želi... Ali, čovjek ne smije sam određivati Božansku volju... Kako čovjek sebi predočava Božju Ljubav, ako se Ona ne bi htjela očitovati u najvećoj nevolji?... ako bi Ona htjela Svoja stvorenja ostaviti bez pomoći, kada oni sami više ne mogu sebi pomoći?... ako Ona ne bi željela poslati utjehu i snagu ljudima koji se bore, kako bi ih poštedjela iscrpljenosti... I kako mala bi bila ova Njegova Ljubav, ako On ne bi želio primijeniti svako sredstvo da zemaljsku djecu iznova vrati Ocu... A Njegova svemoć i mudrost će zaista izabrati pravo sredstvo, i zemaljsku djecu će htjeti i moći tako opskrbiti, da oni odatle mogu izvući blagoslov za njihove duše. Dakle, natprirodno mora biti sve što dolazi od Boga. Ako čovjek priznaje Boga, onda on ne smije poricati ni natprirodne stvari, on se jedino može bojati da ne padne žrtvom natprirodnih zlih sila. Ali, što ove nude ljudima, uistinu ne upućuje na Boga... A, ako se čovjek trudi ispuniti Božansku volju, on ne poziva na sebe sile podzemlja. Ove će zaista snažno pritisnuti bogobojaznog čovjeka, no volja za Boga (okrenuta Bogu) njemu prenosi i snagu od Boga, jer ovu volju za Boga on objavljuje kroz svoju molitvu, i kroz to traži snagu od Boga. „Vjera pokreće planine...“, tako govori Gospodar... no tko vjeruje Njegovim Obećanjima? Bog je Ljubav, i tko živi u Ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu... Ako vi sada poklonite vjeru ovim Riječima, kako vas onda može čuditi da Bog Osobno govori kroz čovjeka? „Ja ću vam poslati Mojega Duha, Koji će vas uvesti u svu Istinu...“. A ako vam ga Bog pošalje, onda vi ne vjerujete. Ali, bez vjere vam ne može biti ponuđen Kruh s neba, jer ga vi ne prepoznajete kao takvoga, nego vi želite u tome vidjeti ljudsko djelo. A ako vam ne dođu utjeha i snaga, vi odlazite prazni (praznih ruku), i trebat ćete se teško boriti u nevolji nadolazećeg vremena. I opet je vaša vlastita volja prepreka, jer ona postavlja granice, koje je Bog Sam želio srušiti, kako bi vam bio bliži u Duhu. A vi ne uspostavljate živu vezu s Njim, jer bi inače bi morali prepoznati Njegov glas, ako On vama govori. Vi morate učiniti da Njegove Riječi steknu život, dok ih vi slijedite, tako da se i Obećanja ispune na vama...

AMEN

<<< nazad