<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1784, 23 Siječnja 1941

DEMON U ČOVJEKU …. LJUBAV NAJLJUĆA PROTIVNICA ….

Demon vlada svijetom, i njegov utjecaj primjetan je u postupanju i razmišljanju čovječanstva. Bez skrupula ono sad izvodi najgnusnije rabote. Ne snosi račune o onome što čini, nego čini sve što je moguće kako bi se naštetilo bližnjemu. Jer duh neljubavnosti ga potiče na takvo postupanje. Ljudi su lišeni svake ljubavi, a ta depresija (nisko stanje) njihove duše odražava se u njihovim postupcima.

Nikada nisu aktivni konstruktivno, nego uvijek destruktivno, bilo to zemaljski ili duhovno. Hoće da suzbijaju istinu a šire laž, spriječavaju bilo kakav duhovni upliv, a odobravaju ili favoriziraju sve što je neprijateljsko prema vjerovanju, ne poštuju tuđu imovinu nego se trude na nepravedan način doći do imovine. Ne prežu ni od kakvih sredstava koja obećavaju zemaljsku korist, čak i kad su ona prezira vrijedna, jer zlo ne pita za zakon i pravdu, nego postupa nezakonito i nasilno.

Ljudi su već potpuno zavedeni zlom, oni su se sami stavili pod njegovu vlast putem svoje žudnje za materijalnom imovinom, putem svoje neljubavne prirode i svog samoljublja, i zato demon ima tako puno uspjeha s takvom vrstom čovječanstva. Jer ono ne uspijeva Boga moliti za pomoć protiv neprijateljske sile. Dapače, slaže se sa svim što zla sila zahtjeva, i tako se Božansko sve više od njega udaljava. Odvojenost Boga i čovjeka postaje sve očiglednija, pa čak se i otvoreno ide protiv Boga i Njegovih pristaša.

No tamo gdje se djelovanje protusile Boga tako vidno ispoljava, tamo se i Bog izražava isto tako vidno, kako bi čovječanstvo ispravio On daje neobične dokaze Svoje svemoći i Ljubavi, tako što na sve strane budi ljude koji Njegovu volju proglašavaju čovječanstvu. No kako li su samo rijetki ti koji shvaćaju taj milodar, i kako rijetki su oni koji slijede Božansku volju …. Ono što čini svijet a tim putem i protivnik, to se prihvaća bez otpora; no ono što Bog nudi ljudima u Svojoj velikoj Ljubavi, to se tek mora podvrći ispitu te onda još biti odbijeno pošto ne donosi materijalnu korist.

Tako da se dobro bori protiv demona u čovjeku, i kad Bog ne bi htio pomoći i jasno osvijetliti djelovanje protivnika, čovječanstvo bi bilo u opasnosti od potpune propasti. No Bog djelovanju protivnika postavlja njegove granice …. On stanovnicima kraljevstva svjetla daje nalog da se brinu za zavedeno čovječanstvo i da ga upravljaju tako da ono to što je loše jasno prepozna kao ono što je loše i da se sa najvećim predanjem potrudi služiti Bogu.

I moć zloga biti će slomljena, i on više neće imati utjecaja na razmišljanje ljudi koji u sebi nose Boga, koji su istino-ljubivi, od vjere, i koji putem aktivne Ljubavi svjedoče svoju sjedinjenost s Bogom …. Jer ti ljudi prepoznaju loše i žele dobro, i tako su snažniji od demona, jer pronašli su Božanskog Gospodara i Spasitelja, a zla sila bez ikakvog djelovanja odbija se od njih …. U njima dominira Ljubav, jer Ljubav je najljuća protivnica demona ….

AMEN

<<< nazad