<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1736, 12 Prosinca 1940

MOLBA ZA SNAGU U KUŠNJAMA …. DUHOVNI NAPREDAK ….

Koliko god da vanjski utjecaji često djeluju beznačajno, oni su i pored toga odlučujući za duševni život čovjeka, tako da često donose duševna uzbuđenja koja čovjeka potiču na to da uđe u sebe i da traži uži kontakt s Bogom. To uvijek za posljedicu ima duhovni napredak, jer svako povezivanje s Bogom korak je ka gore. Svaka misao koja je usmjerena ka Bogu znači spremnost za primanje snage iz Boga a ona je uvijek poticajna za stanje zrelosti duše.

Dakle sve nevolje života, bile one tjelesno ili duhovno osjetne, moraju uvijek značiti napredak za dušu ukoliko su poticaj za to da se čovjek utekne Bogu. Svaka opasnost stoga može donijeti blagoslov, svaka patnja za dušu može biti od koristi. No čovjek koji Boga samo naziva usnama i nikada ne moli Njegovu pomoć, bez uporišta je. Njega će tlačiti sve što god mu je dano na ispit ili će on to pak nadvladati …. kako on misli, vlastitom snagom, no uz podršku zle sile ….

Jer ona je odmah spremna ako čovjek zanemari Vječno Božanstvo. To stanje potrebno je Božjem protivniku kako bi sa svoje strane mogao djelovati, i to sa uspjehom. Čovjek će moći zabilježiti zemaljsku korist a to će pripisati svojoj snazi i svom umijeću, no za njegovu dušu to je nedostatak. Isto tako, duhovno stremljenje može biti pod utjecajem protivnika kad je čovjek za ispit svoje otpornosti izložen iskušenjima i onda samo uz pomoć razuma želi doći do rješenja.

Nikada čovjek ne treba vjerovati da je njegova snaga dovoljna, kakvi god zahtjevi da se pred njega stavljaju …. On Boga uvijek treba moliti za dostavu snage, jer lukavstvo protivnika Boga neprestano je; on će i najmanju naznaku slabosti iskoristiti kako bi raširio svoju vlast; on će dolaziti u najrazličitijim oblicima, čovjeka utvrđivati u naizgled njegovim uvjerenjima, ali će se uvijek truditi da utječe na njega na način da ovaj Boga isključi, kako bi njegovu dušu privukao sebi. I zato se treba uvijek i neprestano moliti za Božju pomoć, još prije nego duša dođe u opasnost da bude pod utjecajem protivne sile. Jer borba će biti utoliko teža što kasnije se čovjek utekne Bogu, Koji mu pak snagu neograničeno stavlja na raspolaganje….   

AMEN

<<< nazad