<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1613, 15 Rujna 1940

ISKORJENJIVANJE KRIVIH UČENJA …. OTPOR …. MOLITVA ….

Najmanji otpor priječi duhovno djelovanje, i sad, ako se čovjekova volja libi prihvatiti nešto što njemu ne odgovara, onda se duh iz Boga ne može objaviti, pa tada dolazi do blokada, u kojima je volja čovjeka nasuprotna duhovnom. A to će biti slučaj tamo gdje si je čovjek već formirao određeno mišljenje, koje je u proturječnosti s onim što Duh iz Boga želi izraziti. Stoga će biti neprikladan za prijem duhovnih objava onaj čovjek koji se ne može potpuno osloboditi duhovnog gradiva koje si je ranije prisvojio putem školske naobrazbe.

Ljudi se teško mogu riješiti takve duhovne materije, i biti će moguće na njih korektivno utjecati tek onda kad počnu dvojiti svoje znanje, kad naiđu na proturječnosti i onda ozbiljno o tome razmisle. A takvo ispravljanje i ispravno upućivanje njihovog toka razmišljanja zadatak je onostranih svjetlosnih bića, koja samo čekaju na trenutak gdje čovjek promišlja i pita te traži Istinu. No iskorijeniti jedno čvrsto prihvaćeno učenje, dokle god čovjek sam u njega ne sumnja, nemoguće je, jer volja za Istinom mora sama postati aktivna, a to nastupa tek onda kad on postane kolebljiv u svojim dotadašnjim pogledima.

I zato je nastojanje onostranih prijatelja prvo uzdrmati krivu vjeru. Mora nastati stanje u kojem čovjek osjeća jednu izvjesnu nesigurnost spram onoga što je on do tada zastupao, onda odmah interveniraju svjetlosna bića i neprestano mu u sjećanje donose nove sumnje i proturječnosti, a one čine da se čovjek pita i promišlja. I tek tada može započeti aktivnost svjetlosnih bića misaonog prosvjetljivanja čovjeka. Čak i uz to će još biti primjetan otpor; utoliko više ukoliko su čvršće u čovjeku ukorijenjene stare doktrine, jer teško je iz sjećanja ukloniti staru misaonu građu koja je već uzela u posjed razmišljanje čovjeka. Teško je na njegovo mjesto staviti druge mudrosti, uvijek iznova će se staro razmišljanje nametati …. 

Svako duhovno djelovanje imati će utoliko veći uspjeh što sa manje otpora čovjek na to reagira, i stoga je potrebno jedno duboko predavanje Bogu i volja da se bude podučen u Čistoj Istini, tek tada snaga Boga može prožeti čovjeka, učiniti da on prepozna krivo, te će se on onda lakše osloboditi od dotadašnjih učenja ili njegovog znanja. On mora sve nalaziti iskvarenim, prije nego se potpuno može od toga odvojiti. A za to je preduvjet srdačna (revna) molitva …. Može li čovjek zaista dječje moliti Boga za unutarnje prosvjetljenje, onda će Bog tu molitvu uslišiti i dati mu moć spoznaje, tako da on svijetlo i jasno vidi Istinu kao takvu i on si ju onda prisvoji, kako ju više nikada ne bi pustio …. 

AMEN

<<< nazad