<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1521, 14 Srpanj 1940

ČAS UNUTARNJEG PROMIŠLJANJA...

Unutarnje promišljanje mora prethoditi svakoj preobrazbi bića. Čovjek mora sebe samoga i svoje postupke često podvrgavati ozbiljnom ispitivanju (provjeri), on mora razmatrati sve svoje zadatke i prakticirati kritiku, u kojoj mjeri on ispunjava Božanske zahtjeve. Ovo samopromatranje će mu omogućiti da vidi nedostatke, i ukoliko je on ozbiljan u svojemu radu na duši, to će ga nagnati da sebe oblikuje sve savršenije. Unutarnje promatranje je sigurna kontrola koja se odnosi kako na njegove misli, tako i na njegove postupke. Ako on bespoštedno prakticira kritiku na sebi, on će spoznati i svoju nedostojnost (bezvrijednost), stupit će u blisku vezu sa svojim Stvoriteljem, i on će u poniznosti moliti Boga za milosrđe i milost, te on tako stječe novu snagu za rad na sebi samome. Jer, iz sebe čovjek nikada ne bi mogao postići savršenstvo, budući je njegova snaga premala bez Božje pomoći. Ova mu je međutim osigurana, tako da Bog od čovjeka zahtijeva jedino da on traži njemu pripadajuću milost, kao priznanje toga da čovjek čezne za Bogom. Ako sada čovjek često razmatra sebe i svoj život u smislu višeg razvoja duše, onda će on također spoznati i udaljenost od sebe do Boga. On će ju nastojati umanjiti, te, ako mu za to nedostaje snage, takvu će tražiti od Boga. I tak tada on napreduje na putu višeg razvoja. Jedino tada je moguće doći u blisku povezanost sa nebeskim Ocem, jer on više neće ići nijednim putem bez da Ga je zamolio Njegov blagoslov i Njegovu snagu, i on će sada uistinu uspostaviti odnos djeteta prema Ocu, koji onda također ima za posljedicu izvanredan priljev snage. I stoga, Bog od vas zahtijeva da vi u svako doba polažete račun sebi samima, kakav je vaš hod na Zemlji… da vi ne prolazite nepromišljeno i bez osjećaja odgovornosti, nego da uvijek mislite na svoju dušu. On želi da vi uz svu zemaljsku aktivnost ne zaboravite Njega, da vi uvijek nađete vremena da njegujete duhovno u sebi… On želi da vi ne skrbite jedino za tijelo, nego da i duši poklonite slobodno vrijeme, koje pripada oblikovanju vaše duše… slobodno vrijeme koje vam donosi vezu sa vašim Gospodarom i Spasiteljem, u kojem vi sakupljate blaga za vječnost. On želi da se vi onda ozbiljno preispitate, koje dobro vam je važnije, dobo tijela ili duše. A ukoliko vi još uvijek prerevno uzimate u obzir tijelo, vi trebate moliti za snagu da živite u skladu s Božanskom voljom, i da možete sebe oblikovati. A čas unutarnjeg promišljanja će biti koristan za vaše spasenje duše, jer vi primate snagu za novo nastojanje.

AMEN

<<< nazad