<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1434, 24 Svibanj 1940

"A SVIJET ĆE BITI OTKUPLJEN OD SVIH GRIJEHA..."

A svijet će biti otkupljen od svih grijeha… Tako je jednom Gospodar rekao ljudima, On je proglasio Otkupitelja, On je ljudima obećao Otkupljenje svake krivlje. A, Isus Krist je ispunio ovo Obećanje kroz Svoju patnju i umiranje na Križu. No, kako stoji svijet, odnosno sami ljudi, naspram ovog Otkupljenja?... Gospodar je učinio sve da ispuni ovo Obećanje; što međutim mora učiniti čovjek, da postane sudionik Božanskog Obećanja?... On najprije mora imati volju da bude otkupljen… On tako mora kroz priznavanje Krista kao Božjeg Sina i Otkupitelja svijeta htjeti pripadati onima koji su otkupljeni Njegovom Krvlju na Križu. On mora biti spreman prihvatiti milosti Djela Otkupljenja, kao što je: kroz duboku molitvu osnažena volja, koja će sve učiniti izvedivim, stoga može biti sprovedena u djelo. Volja je prethodno, kroz moć protivnika, bila svezana, i nije bilo načina da se oslobodi od te moći, jer je čovjek kroz svoju krivnju grijeha bio preslab za odupiranje. Božanska Ljubav je Sebe Samu predala za to da moć protivnika bude slomljena, tako da je volja čovjeka mogla postati tako snažna, da se otme ovoj moći. Stoga snaga volje najprije jednom mora biti tražena kroz molitvu… A istovremeno čovjek mora sebe oblikovati u Ljubav-no biće, što mu je također moguće tek kroz Djelo Ljubavi Gospodara… Jer, jedino će kroz Ljubav grijeh biti uklonjen (otkupljen, uništen, iskorijenjen). Dakle, čovjek koji želi biti izbavljen od grijeha, mora biti u Ljubavi, na neki način biti prožet zračenjem Božanske Ljubavi, Koja je Isusa Krista potakla da žrtvuje Sebe zbog grijeha čovječanstva. Čovjek mora sebe potvrdno postaviti prema velikom Djelu milosrđa, prepoznati Kristovu Ljubav, i sam htjeti da on smije stajati u krugu onih, za koje je Gospodar umro na Križu… on mora priznati Djelo Otkupljenja i željeti biti izbavljen (otkupljen)…

Prema tome, on koristi milosti Djela Otkupljenja, da zbog Isusa priziva Božje milosrđe, da preklinje Isusa, kao Posrednika između sebe i Boga, za Njegov zagovor… Ako vi molite Oca u Moje Ime, onda će vam On to dati… Zbog Njegovog Sina će sva krivnja grijeha biti uklonjena, zbog Njegovog Sina je svim ljudima zajamčeno oproštenje grijeha. Tko dakle vjeruje u Isusa Krista, da je On Sin Božji Koji je Svojom smrću na Križu izbavio svijet od svih grijeha, on će također biti izbavljen kroz svoju vjeru… Jer on prihvaća milost koju mu nudi Sam Izbavitelj, on se svojom voljom dopušta izbaviti… On potvrđuje Djelo Izbavljenja, on prepoznaje preveliku Božansku Ljubav, on prepoznaje svoju preveliku krivnju, on prepoznaje svoju nedostojnost (nevrijednost) i svoju nemoć da se od toga oslobodi. On molećivo podiže ruke Kristu i moli za milosrđe… I tako će on biti oslobođen svake krivnje… Spasiteljevo Ljubav-no Djelo za čovječanstvo može biti izmjereno u njegovoj veličini tek onda kada čovjek sebi predoči nebeske zanose, kao i neizrecivu patnju u onostranom, stoga izbavljeno, kao i vezano stanje… kada on sebi predoči da je jedino Njegova beskrajna Ljubav potakla Isusa da primi na Sebe neizrecive boli, kako bi poštedio boli duše u onostranom. No, ako Njegova Ljubav nije prepoznata, onda se Djelo Otkupljenja Gospodara dvoji ili sasvim poriče, čovjek sam sebe isključuje iz kruga onih, koje je Gospodar izbavio kroz Svoju smrt na Križu. Jer, ako mu Gospodar u Svojoj Ljubavi nudi najdragocjeniji dar milosti, a on ga odbacuje,  njegova vlastita krivnja je kad na njega dođe neizreciva patnja. Bez Isusa Krista nijedno biće ne može biti izbavljeno, jer je njegova volja tako dugo bila vezana, odnosno u vlasti Sotone, pošto Sam Krist nije oslobodio ovu volju… Razrješenje se dogodilo kroz Kristovu smrt na Križu. Gospodar je umro za svakoga, i stoga svačija volja može postati slobodna od vlasti protivnika, ali bez Izbavljenja je moć ovoga tako velika, da se čovjek sam nikada ne može njemu oteti.

AMEN

<<< nazad