<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1413, 1 Svibanj 1940

BOG JE LJUBAV... BOŽANSKA ZAŠTITA U ZEMALJSKOM ŽIVOTU...

Bog je Ljubav... i Ljubav vas često vodi predivnim putevima kako bi vi stigli do Njega. I jednom ćete vi prepoznati Njegovu Ljubav i Njegovo mudro vodstvo, i vi ćete Ga slaviti i Njemu zahvaljivati bez prestanka, i Njegovo Ime ćete vi izgovarati u najblaženijem divljenju, i o vremenu na Zemlji misliti u ogromnoj zahvalnosti. A nebeske će se vojske uskladiti u hvalospjevu koji odzvanja na neprestanu slavu Božju... ova vas Božanska Ljubav čuva i svakome daje ono što je potičuće za njegovo Spasenje duše. I sada ćete vi shvatiti, da vi nikada niste bez Božanske skrbi. Njegova vas volja vodi, i Njegova skrb pripada vama, koji ste Njegova stvorenja. U ovoj izvjesnosti vi možete bezbrižno ići kroz zemaljski život, jer svaki korak je vama zacrtan i određen od Njegove beskrajne Ljubavi prema vama. I ako vi samo podignete svoj pogled prema Njemu, onda i svaki korak za vas mora biti na blagoslov, on mora donijeti duši napredak, on također mora biti učinjen da bi postali to što je vaše konačno određenje. Jer vaš je zemaljski život samo jedna faza u vječnosti... To je nužni hod koji vodi od jedne razine do druge... Zemaljski život ne može biti preskočen, kao što uopće sve mora biti što jest... jer je to Božanski Stvoritelj u Svojoj Mudrosti prepoznao kao sredstvo do cilja, kao jedini put do visine koja znači nezamislive slave (divote).

I ovaj hod kroz zemaljsku dolinu čin je najveće Ljubavi i milosrđa... utoliko što on bićima koja su neizmjerno daleko od Boga nudi sve mogućnosti da Mu se približe do konačnog sjedinjenja. Nijedno biće ne može iz iznimno dubokog stanja proizvoljno stići do najviše zrelosti, odnosno, sama beskrajna Božja Ljubav ne može smanjiti ovu udaljenost Svojih stvorenja, jer bi ovo bilo u potpunoj suprotnosti s Božanskom mudrošću, Božanskim zakonima i Božanskim redom, i stoga se ne bi moglo ostvariti savršenstvo…

Svako biće mora samo sebe razviti do visine, i za to mu Ljubav Božja daje svaku zamislivu priliku. Ona želi biću učiniti dostupnom najuzvišeniju sreću i stoga neprestano nastoji biće oblikovati tako da može sudjelovati u ovoj sreći. A sve što biću sada služi za njegov viši razvoj, njemu je dodijeljeno od Božje Ljubavi. Jedino Božanska Ljubav dopušta da biće pati, jer svaka patnja smanjuje udaljenost od Boga... A svako približavanje Bogu je stanje sreće... Stoga biće na sebe mora uzeti patnju kako bi stiglo do sreće. Ono mora ograničeno vrijeme proći u prognanstvu, da bi neograničeno vrijeme moglo živjeti u slobodi. Ono je nadalje moralo proći kroz Djelo Stvaranja, da bi primilo Božansku snagu i tako povećalo samoga sebe... ono je moralo stremiti sjedinjenju s duhovnom snagom, da bi jednom moglo kroz ispunjenje biti usrećeno. Biće je moralo prepoznati svoje ishodište iz Boga, žudjeti nazad k Njemu, i ispuniti uvjete koje za posljedicu imaju sjedinjenje s vječnim Božanstvom... I stoga se Božanska Ljubav neprestano trudi svemu što je proizašlo iz Nje donijeti izbavljenje…

AMEN

<<< nazad