<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1382, 12 Travanj 1940

OCJENJUJE SE ČOVJEKOVA VOLJA, NE DJELO... RAD NA DUŠI...

Poticaj srca je presudan za djela ljudi, i otuda će svako djelo ljudima prokazati, koja namjera (stav, mišljenje) mu je svojstvena. Od važnosti je ipak da čovjek može dovesti do izvršenja ono što on namjerava učiniti... No, često je to na neki način spriječeno. Njegova volja onda uvijek ostaje mjerilo njegovog stava (mišljenja, nazora, namjere), ne ono što on vrši, ukoliko ovo potonje ne odgovara njegovoj volji. Tako čovjek može, pod kojekakvim utjecajem, zaista izvršiti neko dobro djelo, koje ipak ne može biti njemu uračunato, budući ono nije rođeno iz njegovog unutarnjeg osjećaja, i jer ono ne bi nikada bilo učinjeno bez ove prisile… kao i obratno, volja za dobrim djelom, koja ne može biti sprovedena, bit će uračunata kao dobro djelo. I tako ovdje opet Gospodar sudi u najstrožoj pravednosti, On prepoznaje srca ljudi, On poznaje svaku kretnju (osjećaj), svaku misao, i Njegovom oku ništa ne može ostati skriveno… Ako se vi ljudi sada predate uvjerenju da će sve dobre misli biti ocijenjene kao izvršeno djelo, onda će to oplemeniti vaše razmišljanje, vi ćete početi uvijek voditi računa o vašim najintimnijim i najdubljim osjećajima, o svim riječima i mislima… vi ćete svako dobro djelo promatrati kritičnim očima i uvijek se preispitivati da li je ono u potpunosti odgovaralo vašem razmišljanju. A ovo je rad na duši, stalno samopromatranje, stalno stremljenje naviše, i usvajanje iznimno snažno razvijenog osjećaja za Istinu… sve to je svjesni rad na duši. Čovjek se najprije mora odgojiti za Ljubav, nastojeći uvijek i stalno pomagati bližnjemu… on mora imati izvjesnu duševnu nadmoć naspram svega što bi ga moglo prevariti da izvrši nešto što ne odgovara najintimnijem poticaju njegovog srca… on stoga mora, ako bi ga neki loš utjecaj htio nagnati na prividno ostvarenje napretka njegove životne staze, on se ovome treba suprotstaviti svom svojom voljom, i poslušati unutarnji glas, koji mu nalaže ispravni način života. On stoga, kroz svoju volju da služi Bogu, mora biti potaknut na svako dobro djelo, on se mora pobrinuti da se htijenje i djelovanje uvijek podudaraju, da stoga djelo nikada ne odstupa od volje, nego se volja i djelo uvijek kreću u istom smjeru, i onda će njegova nutrina uvijek i neprestano biti oblikovana, sve dok volja ne postane u potpunosti jedno sa Božanskom voljom, i djelo bude vrijedno pred Bogom.

AMEN

<<< nazad