<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1125, 4 Listopada 1939

DUH I SNAGA …. MOLITVA U DUHU I U ISTINI ....

Kad primite Moj Duh, pritječe vam i Moja Snaga. Poanta Moje Ljubavi prema vama je to da vam pomognem u svim nevoljama, koje vam međutim ne mogu uskratiti sve dok Me još niste bezrezervno spoznali …. I Ja samo čekam vaš poziv da bi vam mogao pomoći u svakoj nevolji. Prihvatite li Me u svoje postojanje, onda je vaša patnja i ispunila svoju svrhu, te Ja to sa vas skidam, i zazovete li Me tada u Duhu i u Istini, obuhvaćeni ste Mojim Duhom i opskrbljeni svom snagom. I sad kad vjerujete i kad se vaše srce voljno otvori toj snazi …. kad Mi se povjerite i time Mi se s punom vjerom i bez (vlastite) volje prepustite da vam Ja pomognem, onda ćete u sebi i osjetiti tu snagu i zapaziti Moj Duh …. No morate nadvladati vaše dvoumljenje.  

Ja sam vaš Otac od iskona, i imate svu Moju Ljubav, svi vi koji ste proizišli iz Mene; a Ja žudim povratak Moje djece u Očinsku Kuću, i ako Mi ne pružate otpor, Ja vas privlačim k Sebi …. No vi morate vjerovati u Ljubav Oca za Svoju djecu …. Ja sam uz vas i moram primjenjivati sva sredstva da bi vas odgojio u djecu punu vjere i potpunog povjerenja, kako bi se skroz predani utekli Mome očinskom srcu u svakoj nevolji i muci života. Tako da možete samo Mene uvijek zazvati i očekivati Moju pomoć, i Moja snaga će vas prožeti i nadvladat ćete sve teško što sam morao dozvoliti da se za spas vaše duše nadvije nad vas …. 

AMEN

<<< nazad