<<< nazad

Bertha Dudde, br. 1078, 1 Rujan 1939

MOLITVA U DUHU I U ISTINI PRILIKOM NEVOLJE ….

Sjedinite se u ime Gospodara i zazovite Ga u nevolji, i On će vam uslišiti vašu molitvu …. Vidite, to je ono što vam nedostaje, vi ste premalo u Duhu uz Njega, a On pak treba biti vaše neprestano utočište i zaštita, i On želi da uvijek mislite na Njega i da ne idete niti jedinim putem bez Njega. Tko moli u Duhu i u Istini, njega Otac uvijek uslišava …. Tko se povjerava Njegovoj dobroti i Ljubavi, nalazi se u Njegovoj Milosti, no samo rijetki traže Oca i žude Njegovu pomoć, i zato se On Svojoj djeci ne može objaviti kao Ljubav-ni Otac spreman na pomoć …. i zato je vjera u Njega tako slaba, te ljude uzurpiraju strah i briga, i oni se osjećaju bespomoćni i napušteni.

Dajte Gospodaru čast i ponizno Mu priznajte vaše slabosti, kako bi On učinio da postanete snažni u duhu i nadalje Ga prepoznajete kao vašeg Oca …. I dajte se voditi, jer Njegovom vodstvu vi se možete mirno prepustiti …. A na taj način ste u najboljoj skrbi i ne morate se bojati borbe u kojoj biste mogli podleći, nego Ga uvijek pustite da bude predvodnik i slijedite Ga bez razmišljanja, kamo god da vas vodi. Jer On uistinu ima sav pregled toga što je vama za blaženstvo nužno, i On će svakoga od vas obdariti onako kako mu je od koristi za razvoj njegove duše. A ako vas hoće spopasti tjeskobnost, mislite samo na Njegovu Ljubav, koja vas sve obavija, i vjerujte da vas Njegova najdublja Ljubav može izdići iz sve zemaljske patnje ….

Vjerujte isto tako da nikada nećete uzaludno kucati na vrata …. Gospodar će vam uvijek otvoriti, jer tko traži ulaz, biti će rado primljen, pošto Otac samo čeka na vaš poziv da bi mogao izraziti Svoju veliku Ljubav prema vama. A ta velika Ljubav opet Ga i pokreće kad ste u poteškoćama …. Tko Mu se s vjerom obraća za pomoć, nju će uistinu i pronaći, i tko se stavlja pod Božansku zaštitu, sasvim izvjesno je zaštićen …. A ako je to volja Oca, niti jednom od Njegove djece neće se događati nikakva patnja, te stoga molite bez prestanka, kako bi Otac mogao dokazati Svoju Ljubav i sprovesti vas kroz svu zemaljsku patnju te neprestano utješno biti uz vas kad prijeti opasnost da padnete u očaj ….

AMEN

<<< nazad