<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0999, 8 Srpanj 1939

ŽUDNJA ZA BOŽANSKOM RIJEČI JE IZLJEV BOŽJE LJUBAVI...

Optjecana Božanskom Ljubavlju, ti ćeš ostati u Duhu Gospodara, jer od Njega se nikada ne može odvojiti, onaj koji je ušao u tako prisan doticaj s Njim. A što intimnije ti preklinješ Njega i Njegovu milost, to moćnije u tebi djeluje Njegova Ljubav i podjednako te vuče u Njegovu blizinu. A Njegova Riječ je izljev Njegove Ljubavi koja je tebe zahvatila i više te ne želi pustiti. A ova Ljubav je snaga i tebi se objavljuje... Što više ti sada žudiš tu snagu, to primjetnije se ona prelijeva u tebe, jer njezina se punina očituje u sve većoj čežnji za Božanskom Riječi... u žarkoj želji za Božanskom milošću i dubokoj snazi vjere... Zemaljsko dijete će iz dna (najdubljeg) srca žudjeti Riječ Božju, jer ono ne može drugačije, budući ga prožima Božanska Ljubav... ono će u svako vrijeme i na svim mjestima misliti na Gospodara i osjećati čežnju da sebe obraduje Njegovim prisustvom kroz Riječ... Ono će u najvećem predanju osluškivati ovu Riječ i neće postati umorno da ju prima; a ova čeznutljiva žudnja je iznova Ljubav Gospodara, Koji sve osjećaje čovjeka usmjerava Sebi, i u davanju ga neizmjerno usrećuje. Ovo je svijetu neshvatljivo, jer on ni izdaleka ne shvaća mogućnost veze između Boga i čovjeka na Zemlji, koja ima tako očigledan utjecaj, a ipak je jedino duhovno primjetna, jer se svi s time povezani osjećaji također mogu jedino duhovno osjetiti. A još puno manje svijet shvaća beskrajno duboku Ljubav Stvoritelja prema Njegovim stvorenjima... Što se njemu preda, s Njim je nerazdvojivo spojeno kroz Ljubav, i tko Njega žudi, prima nešto neusporedivo dragocjeno, i ne treba se bojati opadanja Božanske Milosti i smanjenja Njegovih darova odozgor. Žudnja i osluškivanje na unutra dopuštaju da nastanu nevjerojatno mudri zaključci (rezultati), i u Božanskoj Riječi se Sâm Gospodar objavljuje onima koji ga žude... Postoji li nešto ljepše i vrjednije na ovoj Zemlji, nego prebivati u Duhu tamo gdje je Otac?... I stalno i uvijek iznova osjećati Ljubav Oca, te primati Njegovu milost?... Tko je na Zemlji počašćen Božjom Riječju, može biti nazvan neizmjerno bogatim, i njemu pritječe sva snaga. I stoga Gospodar Svoju dječicu mora odgojiti u Ljubav, želi li On kroz njih djelovati i njihova srca učiniti prijemčivima za Njegovu Riječ... On mora neprestano na njih misaono utjecati, ali ako se volja nepodijeljeno izjasnila za Njega, i zemaljsko dijete na sebi osjetilo Božansku Milost, ono Njemu ostaje vjerno do u svu vječnost, jer Gospodar štiti one koji Mu sebe predano povjere, On njima neprestano daje Božansku Istinu, i čovjekovo srce plamti u sve zažarenijoj Ljubavi prema Njemu, i više ne može živjeti bez vidljive Ljubavi Gospodara.  Život je za njega bez vrijednosti, ako bi se on morao odreći ove najdragocjenije veze s Gospodarom. Što čeznutljivije on žudi Gospodara, to nerazdvojivije se on spaja s nebeskim Ocem i ostaje Njegov do u svu vječnost.

AMEN

<<< nazad