<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0994, 5 Srpanj 1939

SNAGA BOŽANSKE LJUBAVI... OTPOR...

Ništa nije toliko moćno i iznad svake mjere obimno kao snaga Božanske Ljubavi. Čovjek, kao i svako drugo djelo Stvaranja, proizvodi su ove Ljubavi, a istovremeno su kroz snagu Božanske Ljubavi u život dozvana bezbrojna nova stvorenja, i sve što živi je neprekidno zbrinuto. Što je rođeno iz Ljubavi, mora se konstantno kretati u toj Ljubavi, i kroz Nju biti hranjeno i održavano. Jer biće kojemu bi nedostajalo Božanske Ljubavi, moralo bi prestati postojati, budući je ono u sebi upravo Božja Ljubav-na volja i stoga, kada bi Bog Svoju Ljubav-nu volju želio povući, ono više ne bi moglo opstati. Ali Božja Mudrost je u Ljubav-noj skrbi iz Njega proizašla bića iznova međusobno povezala kroz Ljubav, tako da  oni kao zasebna (odvojena) bića, u Stvaranju doista stoje naizgled izolirana, međutim kroz aktivnu Ljubav jednih za druge iznova streme svome ishodištu, i stoga opet postaju što su bili od vječnosti... snaga i Ljubav u Bogu... A, budući da Božanska Ljubav vlada svime, jer je iz Nje sve proizašlo, nijedna druga sila nikada ne može poništiti što je u sebi Ljubav... Ali Bog Ljubavi je Sebi također stvorio otpor, i opremio ga s istom puninom snage, s istim sposobnostima i slobodnom voljom, kako bi istodobno na njemu mogao okušati snagu Svoje Ljubavi... Jer, morao je postojati otpor, kako bi sve postojeće nadalje bilo poticano na krajnju aktivnost, jer se sva aktivnost razvija sukladno njezinom otporu. Jedino u stalnoj borbi se povećava snaga, i stalna aktivnost je život.  A, budući da ovim od Boga stvorenim bićima stoji na raspolaganju sva snaga iz Boga, njima je također moguće nadvladati otpor, čime snaga u sebi raste, a u istoj mjeri protivna moć iščezava. Ljubav Božja je svjetlo, snaga i milost, i ponovno sjedinjenje bića s Bogom se događa onda, kada ono žudi Božansku milost, koja mu dostavlja snagu iz Boga, i onda biće postaje čisto svjetlo i Ljubav, i tako se vratilo svome ishodištu. Svako umanjivanje ove snage oduzima biću svjetlo i povećava moć... dakle, utjecaj protivnika na biće. Ali onda se Božja Ljubav bori s protivnikom... tako što milost Božja u neuobičajenoj mjeri prilazi biću, te sada započinje žestoka borba za duhovno biće rođeno iz Boga, kojemu se Ljubav na neki način nameće, kako bi mu pokazala pravi Put. No, na isti način se i protivna sila (protumoć) bori za njezin posjed, samo što ona ne bira plemenita sredstva, nego pokušava kroz nemoralnost (razvrat, mane), mržnju i svakovrsne poroke nagnati duh nadolje, a ova sredstva moći nipošto nisu uspješna kao Božanska Ljubav... Jer Ljubav je snaga, koja je svojstvena svakom visoko razvijenom duhovnom biću, toliko neiscrpna i silna, da ona pobjeđuje moć tame... Ipak, svaki duh iz Boga je stvoren sa slobodnom voljom, Ljubav mami svako biće i ne boji se otpora, jer se ona nikada ne može iscrpiti, stoga ne može biti ni nadvladana... Obratno, međutim, ni zlo neće biti sputano u volji, jer ono nagoni Ljubav na najvišu aktivnost, stoga također na neprestano povećavanje (umnožavanje)... A time protivnik, unatoč svim prividnim uspjesima, gubi na moći... jedno za drugim su njemu kroz Ljubav preoteta bića... Ljubav će se potvrditi i sve obuhvatiti u beskonačnom prostoru, u vremenu i vječnosti.

AMEN

<<< nazad