<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0989, 1 Srpnja 1939

 NAJAVA TEŠKE PATNJE …. MOĆ MOLITVE ….

Vrijeme koje predstoji naučit će vas da možete izbjeći bijedu i da svatko mora proći kroz vrata vječnosti, a opet, bez Božje pomoći teško da ćete pronaći pravi put. No kako se čovjek vlastitim snagama ne može nositi sa naporom koji od njega zahtjeva uspon u visine, u slučaju da želi postići svoj cilj, on mora tražiti pomoć od vječnog Božanstva. I ako obratite pažnju na vrijeme koje predstoji i primjetite kako se na vas spušta sve teži teret …. ako budete osjećali sve veći pritisak koji vam izvani dolazi i ako često dolazite u životne situacije u kojima bi bili očajni i naspram života stojite potpuno obeshrabreni, sjetite se toga da imate sigurno sredstvo za pomoć …. molitvu.

U svoj bijedi možete se smatrati neizmjerno bogatima sve dok se molećivo možete okrenuti Ocu u Nebu …. niste bespomoćni i napušteni, nego ima Jedan Koji je neprestano spreman na vas  …. “Dođite k Meni svi vi izmoreni i opterećeni, i Ja ću vas odmoriti” (Matej 11:28). I nema nevolje na Zemlji tako velike da joj se ne može pomoći putem molitve. I znajte da za to ne trebate ništa više od srca u Ljubavi okrenutog Ocu i vjeru u to da On neće dopustiti da Ga Njegovo dijete uzaludno zove.

Ostavite na stranu sve strahove i dvojbe, i s povjerenjem sve vaše brige položite Ocu pred noge, On za vas uvijek zna odrediti najbolje i On čeka vaš poziv putem kojega Ga priznajete kao Oca. I teret će od vas biti uzet i Njegova Ljubav će vas odmoriti i utješiti u svoj patnji …. Samo ne zaboravljajte da je nad vama Jedan Koji se za vas brine i Čija Ljubav pripada vama zemljanima …. Ne zaboravite da vam je sva patnja dana samo u svrhu toga da se prilikom nje sjetite vašeg Oca i obratite Mu se za pomoć …. jer, putem molitve priznajete Ga kao vašeg Oca i time dakle svjesno ulazite u dječji odnos s Ocem …. i vaša molitva biti će uslišena, ako vjerujete bez dvoumljenja ….. 

AMEN

<<< nazad