<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0980, 25 Svibnja 1939

DUHOVNO SUNCE …. SJEDINJENJE …. STAPANJE S BOGOM ….

Naučite od sunca i njegovih zraka to da možete prožeti tamu snagom vašeg duha …. Jer uvijek i vječno sve je isto …. duhovna snaga …. I kao što zrake sunca tek moraju prevazići sav otpor kako bi u svoj punini svjetla i snage blagoslovili Zemlju, tako se i duh u čovjeku mora probiti kroz otpore svih vrsta, kako bi onda isijavao žarko svijetlo na svoju okolinu, i to utoliko više što se s većim povjerenjem on hvata u koštac sa otporima.

Svjetlo i tama će uvijek biti u sukobu jedno s drugim, no svjetlo će ostati pobjednik, samo ako istraje …. Isto tako će i onaj koji se nalazi u duhovnoj borbi pobjeđivati tamu, ako ne odustane prije vremena, jer Gospodar mu je zajamčio Svoju pomoć u neograničenoj mjeri …. Dakle komu je ta pomoć osigurana, taj ne može posustati, i on će poput sunčevih zraka probiti tamne oblake očaja i obeshrabrenosti i pobjednički sjajno sve mutno i tamno ostaviti za sobom. Jer snaga svjetla je daleko jača od sile tame. 

Duhovno sunce je po djelovanju svog zračenja tisućama puta moćnije, i ono može prožeti sve, čak i najtajnije uglove srca, te ono osjvjetljava i najtamniju klijetkicu, tako da ništa ne može ostati skriveno onome koji stoji u svjetlu …. On istražuje ono što mu je do tada bilo nedokučivo, on shvaća ono što mu je bilo neshvatljivo, on ponire u najdublje dubine Božanske mudrosti i uzlijeće u najveće visine …. on boravi u blizini Gospodara …. Jer boraviti u svjetlu duhovnog sunca znači neprestano primati milost Božanskog Gospodara; to znači iz Boga primati snagu u preobilju. A onaj tko je prožet snagom Božjom, njegov duh se ubrzo sjedinjuje s Duhom Ocem ….

Sva moć i sva volja proizlazi od Boga i prenosi se Njegovim stvorenjima …. Stvorenje koje se voljno otvori, koje u sebe primi to što mu je tako Ljubav-no ponuđeno, razvija se do najviše sile i sličnosti s Bogom, jer ono je onda potpuno prožeto Božanskom snagom; ono ne može drugačije nego i samo postati Božanskim bićem, ono se stapa s vječnim Božanstvom, i potpuno prelazi u Njegov posjed …. A to sjedinjenje je najviša i najekstatičnija sreća, pa ako čovjek to doživi još na Zemlji, ničega se više ne plaši, jer on još samo tjelesno boravi na Zemlji, a njegova duša se sjedinila s duhom i više ne osjeća zemaljske patnje i tjelesne boli. Tako da je sjedinjenje s Duhom Ocem od vječnosti najsavršenije stanje koje je čovjeku na Zemlji moguće postići, ako se bori i stremi sa svom predajom, potpunom vjerom i najdubljom Ljubavlju ….

AMEN

<<< nazad