<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0965, 15 Lipnja 1939

DEMONI …. KUŠNJE …. LJUBAV PREMA MATERIJI ….


Demoni vrebaju svaki trenutak slabosti i hvataju se duše slabe volje kako bi ju doveli do pada. Uzaludna je borba čovjeka sve dok se ne preporuči Ocu na Nebu, i blažen onaj koji Mu se utekne u takvoj nevolji, jer zaista treba Božansku pomoć. Protivnička sila ima nevjerojatnu moć nad slabim ljudskim srcem i često se služi takvim sredstvima koja zahtijevaju žestoki otpor, koji čovjek u svojoj slabosti ne može sâm namaći. No, Božanska Ljubav, za zemaljsko dijete (čovjeka) uvijek je pripravna, samo Je se treba imati na umu ….

Duša se neprestano trudi nadvladati samu sebe, no zemaljsko posjedovanje podmuklo mami; protivnik kuša zemaljsko dijete na sve zamislive načine, a sklonost prema materiji treba biti bezrezervno prevaziđena …. Svake želje za tim treba se riješiti i umjesto toga se treba čeznuti za duhovnim vlasništvima, pa i pored toga čovjek uvijek iznova pada u ruke neprijatelju, samo ako ga i najmanja ljubav ka posjednovanju vuče ka tome, jer tada je njegova sila utoliko veća koliko više čovjek dopusti postati slugom njegovih zemaljskih dobara. A kad je (protivnik) jednom spoznao koja slabost čovjeka dovodi do pada, neće prestati sa kušnjama takve vrste.  

I opet ti želimo reći: Bdijte i molite, kako ne bi pali u kušnju …. (Marko 14:38) Jer neprijatelj podmuklo gleda prouzročiti otpad od Boga, a pritom se uvijek služi najslabijim trenucima u životu čovjeka i tada ima najveći utjecaj na dušu, koja kod sebe doduše prepoznaje kušnju kao takvu pa i pored toga je određena neodlučnost potiče na to da popusti zahtjevima neprijateljske sile, i tako se opet prianja materiji, umjesto da joj se najavi borba.  

Tako da i najmanji razlog može dovesti do duhovnog nazadovanja, te čisto srce može biti zamrljano, samo ako se ne upotrijebi Božja pomoć; a s druge strane, zemaljsko dijete čije srce žudi Božju pomoć, u svjetlu je i u milosti, jer njegova molba za spas od protivničke sile ubrzo će biti uslišena, i materija će mu se činiti sve dalja, te će sklonost ka njoj nakon toga biti potpuno prevaziđena ….

AMEN

<<< nazad