<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0954, 8 Lipanj 1939

'BDIJTE I MOLITE SE…' KUŠNJE


'Bdijte i molite (se), kako ne bi upali u kušnju' (na izvornom Njemačkom, može se potpuno ravnopravno prevesti: 'da ne podlijegnete u kušnji').... Te riječi trebate imati uvijek na umu, jer ste u neprestanoj opasnosti da vam, putem duhovne mlakosti, duši bude nanesena šteta .... Biti uvijek oprezan štiti vas od iznenadnih napada protivnika (Sotone), tako da vas -ako (se) molite- uvijek zatekne spremne i opremljene za borbu, i neće mu biti lako napasti vas. Jer sve zlo na svijetu dolazi od njega .... On se trudi u srca ljudi posijati zlo sjeme, on u njih stavlja požude, i gdje čovjek nije pozoran i gdje zanemari molitvu, tu protivnik pronalazi dobro tlo, što znači, tu će se rado skretati pažnja na ono što čovjeku draži osjetila .... i tako će takvi ljudi uvijek podlijeći kušnjama, jer nedostaje im snage za obranu protiv neprijatelja. 

No, na raspolaganju vam stoji velika pomoć, trebate samo htjeti, i Gospod vam osigurava Svoju pomoć .... Bdijte i molite (se).... Čista duha spoznajte da možete izbjeći sve kušnje ako vaše srce okrenete Božanskom Spasitelju i ako Ga zazovete u pomoć. I ne oslanjajte se na pomoć koja vam biva pružana zemaljski, ne tražite u tome zamjenu za čisto Božansko učenje. I onda se i u tome molite da Gospod vas i vaš rad na Zemlji blagoslovi, i ne zaboravite koliko je bitno biti duhovno budan, i kako se zbog toga svaki dan treba koristiti za umnožavanje duhovnog bogatstva .... ne zaboravite da je baš nemarnost ljudima donijela takvu užasnu bijedu .... i protivnik ima tako laku pobjedu gdje god mu se ozbiljno ne pruži otpor.

I stoga je njegovo najveće nastojane ljude izmoriti .... i ako volja čovjeka popusti, uskoro ništa Božansko u čovjeku više neće moći ostati na svom čvrstom položaju, i na kraju će doći do njegovog potpunog otpadanja od Boga i neprestanog nazadovanja na području duhovnog znanja. Dakle, prati nepretano naš savjet i nikako se ne zapućuj u takvu opasnost imajući pritom u ruci najbolje sredstvo za prilazak Ocu u Nebu, time što ćeš se Ocu u Nebu uvijek preporučavati u usrdnoj molitvi i što ćeš se Njegovoj volji rado i veselo podređivati. Tako ćeš s opasnošću kojom si okružena vrlo lako izići na kraj, i putem molitve bit' ćeš potpuno osnažena u borbi protiv Bogu neprijateljskih sila.

Čovjek može izbjeći sve napade, samo ako ih kao takve i prepozna .... Što budnije i opreznije sve događaje oko sebe procjenjuješ, utoliko prije ćeš iste moći i izbjeći, i kušnje ti se neće moći toliko primaći.... Stoga bdijte i molite (se) .... I Gospod će vašu revnost nagraditi i neće dopustiti da vam se počini šteta ni na tijelu ni na duši.

AMEN 

<<< nazad