<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0898,¸4 Svibanj 1939

ŽIVOT BEZ LJUBAVI... PRIJEVREMENI OPOZIV...

Božansko poslanje je izuzetno milostivo, i čovjek umnaža svoje znanje o stvarima koje mu inače ostaju skrivene, i stoga je tebi danas namijenjeno objašnjenje u vezi sa smrću onoga, koji zaokuplja tvoje misli. Zato obrati pažnju: Svjesno uranjanje sebe u duhovne probleme nesumnjivo potiče razvoj duše, i stoga je svaki duhovni tražitelj u prednosti naspram onih, koji izvanzemaljskim pitanjima ne poklanjaju nikakvu pažnju. Sada se međutim u srcu duhovnog stremitelja odvija promjena... On sebe doduše vidi blizu spoznaji, a ipak ostaje u određenom otporu, i to zbog toga, jer on stremi više razumski nego sa srcem... tj., Ljubav u njemu još nije postala vrlo aktivna, i time još nije započeo pravi život u Ljubavi, koji vodi do buđenja Božjeg Duha, i tako se čovjek s dobrom voljom doista nastoji približiti Istini, i također priznaje Boga kao Biće najdostojnije obožavanja, nastoji Mu se približiti, a ipak mu nedostaje prava toplina, koja svoj izvor ima u Ljubavi... Čovjek je doduše sa svim osjetilima spreman primiti Božju milost, a ipak ga u najvećoj dubini srca ne napušta misao, da se vječno Božanstvo nikada neće vidljivo očitovati poradi bijednog stvorenja... A ovo je nedostatak vjere, koji bi odmah bio odstranjen, kada bi čovjek sa svom predanošću želio njegovati Ljubav... Tko živi u Ljubavi, toliko je blizu vječnom Božanstvu, da on osjeća Njegov Dah... tko živi u Ljubavi, potpuno je uzašao u Boga, jer je Sâm Bog u svim djelima Ljubavi u njemu... I, tko živi u Ljubavi, mora doći do istinske spoznaje, jer mu to sâma Ljubav objavljuje. No, u životu se na Ljubav premalo obraća pažnja, jer se previše vodi računa o vlastitoj ljubavi. I tako sada duši iznova mora biti ponuđena prilika da sebe vježba u Ljubavi, a ovo uvelike može biti sprovedeno u djelo i prijeko u onostranom. Jer njegovo duhovno znanje je veliko i olakšat će mu njegov zadatak, ako u njemu oživi i Ljubav. I tako će već volja biti blagoslovljena, jer mu ta volja pomaže za živahnu (energičnu, marljivu) aktivnost, i on tako ulazi u novi sporazum s nebeskim Ocem... on poučava one koji su siromašni u Duhu, on njima predaje što je njegovo duhovno vlasništvo, i opskrbljuje sve one siromašne, kojima ni Ljubav zemaljskih ljudi, ni vlastita dobra djela, ne čine onostrano podnošljivim... on želi razdijeliti, ono što je on u izobilju primio, i želi Ljubav prema svim ovim siromašnima učiniti djelotvornom, što je on do sada na Zemlji propuštao, i otud je do njegovog vlastitog savršenstva bio još jedan daljnji korak, ako je on ovaj put na Zemlji trebao proći bez prave Ljubavi... On je naime htio, ali nije zahvatio snagu Ljubavi... i stoga je pozvan kući, da ispuni svoj zadatak u onostranom, i u aktivnoj Ljubavi sudjeluje na spasenju zalutalih duša... jer Gospodar treba još mnogo radnika za Svoj vinograd, a što on naloži je uvijek mudro i pravedno.

AMEN

<<< nazad