<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0887, 27 Travnja 1939

MOĆ MOLITVE …. SNAGA LJUBAVI ….

Moć molitve nije za zanemariti želi li čovjek u najkraćem mogućem roku prevaliti put razvoja prema gore, jer molitva je svjesno povezivanje sa nebeskim Ocem, molitva je svjesno prisvajanje Božanske Milosti. Putem molitve uspostavlja se odnos sa Ocem i time se ispoljava poniznost, vjera i djetinje povjerenje. A molitva je najsigurnija pomoć, jer Bog daje svakome tko Mu se s molitvom obrati u nevolji duše.

I čovjek tako ispunjava svoj životni put na pravi način i zemaljski život nije proveo uzaludno, jer svoj zadatak ispunjava Božanskom snagom, kojom se uvijek služi putem molitve. Tako da je s jedne strane za to potrebno potpuno povjerenje u pomoć za bezrezervno ispunjenje zemaljskog zadatka, a s druge strane pak volja za to da se bude dostojan te Božanske pomoći, jer tko uzima taj treba i davati …. Tko koristi Božju pomoć, taj putem svog vlastitog djelovanja i razmišljanja Ocu u Nebu treba staviti na znanje da mu je volja služiti Mu i živjeti po Njegovoj volji.

Molitva koja se iz srca uzdiže k Ocu, stalno potražuje Božju snagu, i duša će sa zahvalnošću osjetiti kad se ta snaga zemaljskom djetetu u tako velikoj mjeri dadne, tako da stremljenje ka savršenstvu postaje lako te vodi do uspjeha. Jer Bog neprestano daje, samo ako se Njegov dar traži. No kome nije potrebna Božja pomoć, tko vjeruje da može bez ikakve Milosti s neba, njegova duša je slaba, pošto ju zemaljski teret pritišće i nedostaje joj snaga da se sama vine u visinu.

Božja je volja da se služite tom snagom, jer ona vam neograničeno stoji na raspolaganju, no vi tom snagom ne možete biti opskrbljeni ako ju vaša volja odbija ili ju ne želi, jer nemate vjerničko povjerenje da vaš životni put time može biti krajnje uspješan …. Tako da će borba čovjeka koji moć molitve ne želi priznati biti nevjerojatno teška, i on se jedino putem izuzetne Ljubav-ne aktivnosti može usavršiti. 

No to je bez svjesne veze s njegovim Stvoriteljem jedan neizrecivo težak poduhvat, jer sila Ljubavi u njemu mora postati tako snažna, i on znači nesvjesno mora koristiti snagu iz Boga, tako što iz vlastitog poticaja čini ono što je Bogu ugodno i time bude blagoslovljen od Boga i opremljen Njegovom Milošću. No tko živi u Ljubavi, uskoro i prepoznaje Oca …. A tko je našao Oca, taj će se sa žaljenjem sjećati neiskorištenog vremena u kojem je njegova duša dobijala premalo snage poradi njegovog otpora, jer vrijeme na Zemlji kratko je i treba biti iskorišteno na sve zamislive načine kako bi se stanje zrelosti postiglo u što je moguće kraćem vremenskom roku, da bi (čovjek) zemaljski život jednom mogao napustiti kao svjetlosno biće ….

AMEN

<<< nazad