<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0879, 22 Travnja 1939

BORBA DUŠE …. MOLITVA …. SLOBODNA VOLJA …. MATERIJA ….

Duša ima za proći neizrecive teškoće prije nego zagospodari svom materijom. Jer ona je u borbi sa njom dokle god svjesno ne teži pomoći, a opet potonje će ona učiniti tek kad je nadvladala čežnju za zemaljskim dobrima znači takoreći već objavila rat materiji. A da bi mogla nadvladati, potrebna joj je podrška duhovnih bića voljnih za pomoći, koje ona upošljava putem molitve. I pored toga ona će se morati boriti te osobno mora biti neumorno aktivna, jer samo putem vlastitog rada duša može sazrijevati, a podrška duhovnih prijatelja sastoji se jedino u tome da duši koja je u borbi bude dostavljena potrebna snaga, koju ona međutim sama mora iskoristiti u spoznaji svog zemaljskog zadatka. Tako da je bez dvojbe svaki čovjek u mogućnosti preobrazbe, samo kad se volja za to odluči …. 

Između ostalog, ljudi vjeruju da oni sami ništa ne trebaju poduzimati i uvijek samo trebaju ispunjavati volju Boga, pa stoga opet valja napomenuti da čovjek u duhovnom smislu nije ni pod kakvom prisilom od strane Božanskog Stvoritelja, nego dapače, da mu je ostavljena sva sloboda volje, ako se radi o dobrobiti njegove duše. Njegovo razmišljanje će doduše od duhovne strane biti usmjeravano na duhovne probleme, dobiti će razjašnjenje mnogih pitanja, a opet će se njegova volja moći odlučiti potpuno slobodno, da li i u kojem obimu primiti i prihvatiti prenesene misli. A isto tako čovjeku je slobodno da se kroz molitvu posluži snagom, kako bi mogao izaći na kraj sa najtežim izazovima.

Prema tome ljudska duša bez dvojbe ima za ispuniti veliki zadatak, koji se sastoji u tome da se ona pobrine za svoju preobrazbu, kako bi se sama vinula iz tame duha …. kako bi se izbavila iz okova materije, i to kroz Ljubav …. ona mora neprekidno biti aktivna na svom oblikovanju …. ona mora od sebe odložiti sve neplemenito, mora težiti savršenstvu i uvijek si biti svjesna toga da joj na raspolaganju stoji samo kratko vrijeme, koje treba poslužiti njenom preoblikovanju …. ona isto tako mora znati da ona sama ima najveću štetu od toga ako joj zemaljsko vrijeme nije donijelo zrelost, i radi toga težiti samo jednome, da neprekidno bude aktivna …. Neprestano se boreći i oslobađajući se od svega za čim žudi, kako bi zauvijek nadvladala materiju i time se oslobodila od svih okova koji joj onemogućuju da se vine u svijetle sfere ….

AMEN

<<< nazad