<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0869, 17 Travnja 1939

SVETO PISMO …. RIJEČ BOŽJA U NESKRIVENOM OBLIKU ….

Što vas uči Sveto Pismo bez sumnje je za prihvatiti, no neće vam uvijek biti shvatljivo, jer ključ za pravu spoznaju Božje Riječi morate tražiti u sili Duha Koji je živ u vama. Tko obuhvaća samo smisao slova, teško da će u Nju prodrijeti, i ako ne izmoli Božansku milost i ne moli za jasnoću Duha, mnogo toga će mu ostati nerazumljivo, jer Gospodar je objavio Svoju volju u obliku koji je bio prilagođen karakteru ljudi …. skrivenog smisla onima koji površinski slušaju Njegovu Riječ …. no jasno shvatljivo onima koji u najčišćoj namjeri da služe Bogu primaju Njegovu Riječ. Neka vam je to utjeha, vama koji zapadate u sumnje glede istinitosti stare predaje.

Nalazite se na duhovnoj prekretnici, morat ćete odustati od onoga što vam je bilo svetinja i pored toga nećete morati biti zakinuti, jer Onaj Koji zna za vašu čežnju, misli na daljnje vrijeme. On čini da ista Riječ nastane nanovo, On čini da Njegov glas opet zazvuči i iznova otvara vrelo života …. A na njegovom izvoru osvježenje treba naći svatko tko žudi Riječ Božju …. i na dalje će vam biti dana neskrivena (Ivan 16:25)…. Vi ćete ju moći obuhvatiti razumom i srcem, bit će vam tako reći dana u novom obliku, ono što je bilo uvijek i vječno …. Božanska Istina …. Njegova Riječ, koja o(p)staje do u svu Vječnost (Matej 24:35). I iz toga ćete prepoznati Božansku Ljubav, moći ćete crpsti snagu u teškoj nevolji …. 

I budući da Gospodar misli na Svoje, želi ih osvježiti i okrijepiti još prije vremena, kako bi sebi osnažili duh i opremili ga za otpor …. jer događa se sve kao što je i zapisano …. Neće ostati kamen na kamenu …. biti će uništeno i razoreno sve što je do sada bilo, i čovječanstvo će trebati izuzetnu snagu ako ne želi propasti u nevolji vremena. Tko je naoružan i pripremljen, tj. stoji u vjeri i u Ljubavi, taj u sebi ima Riječ Božju, taj sluša glas Gospodnji i slijediti će ga, i ne treba ono što mu se želi oduzeti. I pored toga će ostati jak i Gospodaru će biti čvrsta potpora …. no tko je slab u duhu, treba osnaženje, i Njemu je još Riječ Božja potrebna …. u slučaju da ju izgubi, strepiti će da će mu nedostajat Snaga, i na to vrijeme Gospodar misli i On neće dozvoliti bijedu Svoje djece.

I sad, ako se čudite da Gospodar bira ovaj put, sjetite se Njegovih riječi: “Tko ima mnogo, dat će mu se još više, no tko ima malo, i to malo biti će mu oduzeto ….” (Matej 25:29; Marko 4:25; Luka 19:26) Mislite na to da je Njegova Riječ prezrena i da je naišla na prijem u vrlo malo srdaca …. tako da On (od)uzima gdje Ga se ne cijeni, i daje gdje Ga se žudi, i Božanska Riječ biti će od neizrecive prednosti …. To svijetu neće moći biti na štetu, jer Onaj Koji daje, tim darom obdaruje Svoje vlastite u svoj tišini …. a vi, koji želite primiti znak Njegove beskrajne Ljubavi, vi ćete ojačati u vjeri i po tome prepoznati, da je On Svoju Riječ blagoslovio sa Svojom Snagom ….

AMEN

<<< nazad