<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0809, 13 Ožujka 1939

BOŽJA ZAŠTITA BORCIMA ZA NJEGOVU RIJEČ ….

Tko Mene slijedi na Zemlji, taj je dostojan Moje Ljubavi, i pod zaštitom Moje Ljubavi odvija se cijeli njegov život. A ono patnje i brige što ga dotakne, samo je znak Moje nepromjenjive Ljubavi …. sredstvo za to da Mi svoje srce prinese još bliže, jer u svakoj nevolji i poteškoći on se onda utječe Meni. Vidi, Moji su snažni u Duhu, oni ne znaju za slabost u vjeri, stoje čvrsto i ne daju se ničim pokolebati. Pa tako i ti dijete Moje, trebaš stajati u vjeri i biti Mi čvrsta potpora na Zemlji. Tek kad je srce potpuno zaprimilo Moje Istine, tad se vjera više ne može uzdrmati.

Tko živi u vjeri, taj i drži Moje zapovijedi …. tko drži Moje zapovijedi, taj je onda opet u Ljubavi …. tko je prožet Ljubavlju, taj u sebi osjeti Moj Duh, jer Ja Sâm u Ljubavi sam uz njega …. a tko ima Moj Duh, taj Mi je neminovno za vječno podan i time više niti ne može biti kolebljiv niti biti i u najmanjoj sumnji …. I njegova hrabrost u skladu s tim će rasti, jer on će moći zastupati sve …. On će moći proglašavati Moju Riječ, jer on i stoji u dubokoj vjeri u Mene i Moju Ljubav. On će biti snažan u Duhu, a to će mu i omogućiti da ispuni svoju službu na Zemlji, jer kao Mojem učeniku i Mojem sluzi uvijek će mu biti zajamčena Moja pomoć.

Ljubav-no breme neće ga više tiskati pa stoga ni tijelo neće više patiti onoliko koliko se čini. Jer Ja snažim dušu, tako da se ona ne obazire na patnje i da uvijek misli samo na Gospodara i Njegovu patnju na Zemlji. To duši daje snage u izobilju, i ako su čovjeka zadesile poteškoće, radi ljudske volje, njegovo duhovno stanje pomoći će umanjiti svu patnju, i Moju pomoć neprestano će moći očekivati onaj tko Me nosi u srcu.

Tako da obrati pažnju na slijedeće: onaj tko se predaje Meni, kako bi Mi bio pomoćnik u teškoj borbi za duše, može uvijek i računati na Moju zaštitu; jer Moja moć tako je velika da mogu odagnati svaku patnju, a Ja i znam sve što god da te tlači …. Želim ti pomoći da postaneš snažna u Duhu, a ako budeš prepoznala Moju Ljubav prema tebi, svaka dvojba će se izgubiti …. Tad si usred borbe, ali puna snage i hrabrosti, i boriš se za Mene i Moje ime, za Moju Riječ …. I Moja Ljubav će te blagoslivljati i biti će uz tebe (pomagati će ti), tako da uvijek možeš pružiti otpor svim napadima, koji ti izvana prijete, no ne dodiruju tvoje srce i stoga te nikada niti ne mogu pokolebati. Jer Moja te Ljubav prati neprestano, i u toj Ljubavi sigurno ćeš koračati kroz život ….

AMEN

<<< nazad