<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0674, 19 Studenog 1938

ISPITI KAO MJERAČ STUPNJA LJUBAVI ….

Ispiti, koje ti Gospodar šalje, istovremeno su mjerač stupnja Ljubavi, jer kako ih prevladavaš i kako ih susrećeš, tako se izražava tvoja Ljubav prema Spasitelju. I prilike koje propuštaš u kojima bi mogao služiti Gospodaru, uvijek su gubitak i Njegove Ljubavi, jer Gospodar je prisutan u svakom djelu Ljubavi i po tome boravi svugdje tamo gdje se djeluje ili žrtvuje Njemu iz Ljubavi. Tako da će i svaki propust prisustvo Gospodara dovesti u pitanje. Božanstvo će se izražavati u najdubljoj Ljubavi uvijek samo ako je srce čovjeka također voljno za Ljubav. No svaka misao koja se udaljava od toga što je jedino zadatak čovjeka, za sobom će povlačiti i smanjenje Ljubavi Spasitelja, i takav čovjek tada se mora boriti kako bi opet u punoj Ljubavi bio primljen od Gospodara.

Jer jedino je bitno učiniti sve kako bi se zadobila naklonost Gospodareva …. i budite svjesni toga da se sva volja čovjeka mora podrediti Gospodaru sa pojačanom revnošću, ako bismo da ga Gospodar zaposjedne i da srce postane stalna nastamba Gospodara. Stoga bi vaše nastojanje u prvom redu trebalo biti da ste uvijek gorljivi u Ljubavi prema Gospodaru, da uvijek samo Njega prepoznajete kao najvažnije u životu i istovremeno sve drugo stavite iza toga, kako bi samo Gospodaru za Ljubav ostali aktivni;  jedino tako čovjeku je osiguran  uspjeh ….  

Jer kušnji je mnogo, pa opet, čovjek im se može oduprijeti, ako se skroz intimno povjeri i prepusti Gospodaru i sebe preporuči Njemu i Njegovoj Milosti, i to pogotovo u trenucima borbe sa samim sobom. I žarka (duboka, intimna) molitva uvijek će biti oružje protiv njegove unutarnje degeneracije i površnosti, što za čovjeka predstavlja najveću opasnost. No ako ste svjesni vaše istinske namjene na Zemlji, sve kušnje ćete prevladati i bezrezervno se prepustiti Božanskom Spasitelju i time isto tako i ostati u Njegovoj Ljubavi …. 

AMEN

<<< nazad