<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0663, 11 Studenog 1938

PREOBLIČENJE NEKADAŠNJEG UČENJA GOSPODARA ….

OPASNOST KRUTOG NAUKA ….

Ljubav i Mudrost Božja čovjeka želi uvesti u sve tajne Božjeg Bića. Ona želi dati svjetlo tamo gdje čovjek za tim žudi, no svjetovna mudrost zamračuje svjetlo iz Nebesa, ona na kompliciran način naučava ono što se čovjeku u najjednostavnijem obliku nudi odozgor. A to je postao razlog za potpuno preobličenje nekadašnjeg učenja Gospodara koje je Isus proglašavao na Zemlji. To učenje je bilo tako jednostavno i samo je uvijek nanovo upućivalo na Božju volju da se drže Njegove zapovijedi …. da se njeguju i uvijek poštuju Ljubav prema Bogu i prema bližnjemu, da se volja Gospodara uvijek ispunjava.

No radi postizanja zemaljske dobiti, u ne tako dugom vremenskom periodu se stvorio određeni stalež koji je, početno čisto i jednostavno učenje Krista snažno prožeo naknadno dodanim učenjima i uredbama, i novo-nastalo zdanje više nije bilo čista, nepatvorena Riječ Božja a time je izgubila i na snazi …. Ljudi se moraju probijati kroz naporan duhovni rad kako bi dospjeli do istih rezultata koji su Bogu po volji, pa će tako i putem sadašnjeg iskrivljenog učenja čovjek dospjeti do onoga što je cilj i svrha njegovog života, no često tek zaobilaznim putevima, ako (čak) ne postoji daleko veća opasnost da on ne dospije do spoznaje i da ga prividna vjera spriječi da nađe pravi put …. tj. ako previše zadovoljava krutu formu a njegovo srce ne pronađe intimnu vezu sa Očevim srcem.

Tko ima Ljubavi taj pronalazi put, no tko bez Ljubavi ispunjava i ostale zahtjeve, ostaje u zabludi i biti će mu vrlo teško pronaći pravi odnos prema Ocu. Stoga se treba izbjegavati sva formalna vjera, čovjek se treba truditi biti aktivan u Ljubavi, on onda najprije ispunjava Božje zapovijedi i živi u istinskom nauku Kristovom …. s druge strane čovjek, koji ispunjava sve zahtjeve svoje crkve, samo zato što ova to od njega zahtjeva, nikada neće biti prožet pravim učenjem Krista i time neće iskusiti blagoslove vjere u onoj mjeri kao jedno Bogu u Ljubavi naklonjeno zemaljsko dijete koje u srcu žudi Boga i trudi se ispuniti Njegovu volju.

Tako nek čovjek samo pazi na to da pri svakom djelovanju i razmišljanju uvijek sudjeluje srce, da nikada ne zadovoljava samo formalnosti, nego se svim srcem zalaže za to da služi Bogu i živi tražeći Njegovu blagonaklonost, tad će biti u punom posjedu pravog učenja Krista i u njemu će ostati do u svu Vječnost ….

AMEN

<<< nazad