<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0611, 10 Listopada 1938

ZEMALJSKO ODREĐENJE (NAMJENA, SVRHA, SMISAO) ….

DUHOVNI DOŽIVLJAJ …. MOLITVA I VOLJNOST ….

Čovjek na Zemlji ima samo jedno određenje, a ono je tako važno, da čovjek ne smije postati nemaran nego živjeti samo za to što je u skladu s tim određenjem. Ništa što se nalazi u području duhovnoga nije nevažno, jer samo putem duhovnog doživljaja on može postići ono radi čega je na Zemlji. Ulazak u zemaljsko, potpuno odvojeno od duhovnog, mora ga tek potaći na potragu, a duh iz Boga, koji je nastanjen u njemu, neprestano će ga i poticati na to da se duhovno aktivira, no čovjek mora snagom svoje slobodne volje dati svoju suglasnost, tek tada se duh može osloboditi iz njegove ovojnice i ići ka svom posljednjem cilju, sjedinjenju s Bogom. 

A to je stvarni zemaljski posao čovjeka, da on, iako vezan za materiju, dobrovoljno odriješi tu vezu i umjesto toga traži najužu vezu s Božjim Duhom …. kao što se nekoć duh odriješio od njegovog Stvoritelja, u želji da vlada i svu moć povuče na sebe, tako sada u svoj poniznosti i Ljubavi prema Ocu svemira treba biti prevaljen isti taj put …. Duša treba pronaći put natrag u Očinsku Kuću, i stoga joj je dan život na Zemlji. A snaga čovjeka je premala za moći izvršiti takav jedan zadatak, jer ono što dušu okružuje i drži zarobljenom isto tako je jedna sila, koja se suprotstavlja Božanskoj sili. 

Tako da kao pomoć mora biti zazvana Božanska sila, kako bi darovala snagu u borbi protiv neprijateljske sile. A ona potom u neiscrpnoj mjeri pritječe zemaljskom djetetu. Zato je molitva nebeskom Ocu prvo i najvažnije, bez čega vi nikako ne možete pronaći put prema gore. To je oružje u borbi, vaša snaga i sila. I služite li se marljivo molitvom, nikada ni ne možete podleći, jer tad vam se nude i sva druga pomoćna sredstva …. biti će vam skrenuta pažnja na to kako lako i brzo se možete osloboditi od te sile koja vas još drži vezanima. Vi samo trebate uvijek moliti i htjeti, pa će vam pomoć biti tako očigledno pružena time što ćete biti upućeni na vaš zadatak i na put kojim možete dospjeti do vječne domovine.

Jedino duhovnom u vama mora biti poklonjena pažnja a svom voljom mora se uzeti odmak od materije, užitaka i mamljenja svijeta, tako čovjek ispunjava svoje istinsko određenje na Zemlji i može postići beskrajno veliko i važno …. ponovno sjedinjenje s Božjim Duhom, od Kojeg se u krivoj spoznaji odvojio. Pa nek' vam bude na upozorenje to da nikada ne zaboravite molitvu, nego se svaki dan i svaki sat u duhu obraćajte vašem Ocu, kako bi vas On opskrbio snagom i milošću da možete ispuniti vaše određenje na Zemlji ….  

AMEN

<<< nazad