<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0608, 8 Listopad 1938

ISTINSKI UČENICI I NJIHOVA SUDBINA... PJEŠČANA PUSTINJA... IZVOR I VRELO ŽIVOTA...

Ipak, u svako doba je ovim Mojim istinskim učenicima suprotstavljen otpor od onih koji su Me zanijekali, od ljudi koji su htjeli uništiti Moje učenje. Tolika kriva predstavljanja Mojega učenja, dovela su do toga da se duh (poimanje, namjera, osjećaj) čovječanstva otklonio od njega, pa nisu bili saslušani Moji istinski učenici, koji su im uistinu mogli ponuditi zlato umjesto kamenja. Gdje je drskost ljudi otišla tako daleko, da je čak i Moje Ime bilo korišteno kao plašt za pokrivanje lažnih doktrina (obmanjujućih učenja), tamo se potom nije moglo održati ni čisto učenje, budući je temelj postao ruševan, a ono što je sada bilo izgrađeno ljudskom ruku, nije moglo nikada više tražiti Moj blagoslov. Ali, mirno i marljivo, s vjerom i srcem koje Ljubi, Moji istinski učenici propovijedali su kršćanstvo… a tko je prihvatio ovo učenje, ušao je u Moje kraljevstvo... Djelu, koje sada nastaje pod tvojom rukom, iznova je temelj Moja volja, da čovječanstvu učini dostupnim Izvor života. Stranputice koje vas odvode s pravog puta, vodit će vas u najpjeskovitiju pustinju, gdje je vaša sudbina goruća žeđ, iscrpljenost i mučna smrt... No, vi se smijete okrijepiti i osvježiti na Mojemu Izvoru… Onda ćete bez napora nastaviti pravim putem, sve dok vi ne uđete na vrata vječnog života. Stoga, obratite pažnju na znakove… obratite pažnju na one koji vam pokazuju put do Vrela života, i ne ostajte u pješčanoj pustinji, kad vam je Izvor… Čista Božja Riječ… tako blizu. Vama ljudima će uvijek opetovano biti obznanjeno da ste vi Božja stvorenja… onda Me prepoznajte kao vašeg Oca, tako da vas Ja mogu opskrbiti, tako da i vi postanete i ostanete Moji istinski učenici u svoj vječnosti.

AMEN

<<< nazad