<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0592, 23 Rujan 1938

BOŽJI DUH...


Tako je bio vođen duh, da je on usred svih opasnosti pronašao put do Boga… On se nije mogao oduprijeti Njegovoj Božanskoj snazi, i ostao je u vlasti Onoga, Koji mu je dao život. Ipak, kako je neizrecivo teško riješiti se demona, koji svoju moć također okušavaju na njemu… Kako mora biti aktivan Božji Duh, i bez prekida tražiti sjedinjenje s dušom. A  ovo to više, što više je čovjek kao takav svjestan cilja. Koliko je često njegova ustrajnost okrenuta baš suprotnom nastojanju, nego što je sjedinjenje s Bogom. Onda se duša kreće krivim putem, dok god se ona nalazi u duhovnoj nevolji. Jer, nasilna intervencija Božanske moći nikada ne bi izazvala (pokrenula) Ljubav prema Bogu… Čovjek sam mora pronaći (put) k Bogu, i onda Njemu htjeti služiti u Ljubavi. Tako svaki duhovni proizvod… svaka poduka ostvaruje pronalaženje sebe u Božanskoj Ljubavi, i sada se bez otpora odvija nanovo-rođenje Duha, i sada se srce otvara svemu duhovnome, te čovjek prima nebesku milost, i sada brine još jedino za svoju dušu. Stoga pustite jedino Ocu da brine, tako kako On opskrbljuje Svoja stvorenja, i samo uključite u svoju molitvu sve koje vi ljubite… Mislite na moć Najvišega, i odbacite sve sumnje. Oni koji se spuste k vama kroz plavetnilo etera, imaju veliku snagu, i zahvaljujući ovoj snazi oni djeluju u Božjem smislu, i ne ostavljaju nepokušanim ništa što duši služi za spoznaju. Probno će mnogi biti ostavljeni na Zemlji, kako bi se vidljivo očitovali, a koji putevi su njima naloženi, vi ne možete izmjeriti… samo će posvuda biti svjetlo, tamo gdje se uspostavi njihovo djelovanje, i srca će biti zapaljena u Ljubavi… Tada znajte da je njihov zadatak izvanredan… Susretnite ih sa dobrom voljom, pustite se podučiti, i poslušajte svaku riječ koja vam je dana. Jer, ako vas treba ispuniti Božji Duh, vi Mu morate osigurati pristup u vaše srce.

AMEN

<<< nazad