<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0405, 8 Svibnja 1938

NEDOSTATNOST KULTURNOG RAZVOJA… SVJETOVNI MUDRACI ….
PRIRODNE SILE …. DOBROTVORNE ORGANIZACIJE ….

Iz ovakve povezanosti raste ti najveći blagoslov te stoga neprestano započinji tvoje dnevno djelo sa dubokom molitvom. Spasitelj svih svjetova opet se kreće kroz zemaljsku dolinu. Njegova misija je, svijet naučiti pravoj vjeri. No, došlo je do male promjene u ovo vrijeme. Prilično je teško usaditi vjeru u onostrano u srca ljudi koji na istinski bezbožan način poriču sve natprirodno …. Današnji kulturni razvoj ima jedan veliki nedostatak a to je da stvara veliki broj svjetovnih mudraca koji se onda posebno bore protiv svega što bi moglo upućivati na život izvan Zemlje.   

Tako da je uvijek napredak na zemaljskom području nedostatak za sve duhovno. Živo stremljenje i žurba koja ljude ispunjava po cijele dane, za razvoj duha …. za rad na duši, ostavlja malo ili ni malo vremena. Oni ne obraćaju pažnju na to kako brzo im vrijeme prolijeće, fiksirani su samo na svoju zemaljsku aktivnost, jedva da se tu i tamo pokoja misao okrene beskraju …. i to je najnezdraviji temelj za napredak duhovne izgradnje. Ne samo da prekovremena zemaljska aktivnost čovjeka sprječava u tome, nego puno više misaona spoznaja koju takav čovjek vjeruje da ima i protiv koje je se daleko teže boriti.

Približiti određeno područje znanja čovjeku koji nije uvjeren da je tako mudar, daleko je lakše …. no onome koji želi biti uveden u svakakva znanja, njemu htjeti prenijeti duhovno znanje, daleko je beznadežnije …. cijelo postojanje takvog jednog čovjeka po njegovom shvaćanju ovisi jedino o njegovoj zemaljskoj aktivnosti …. misao o nečemu što je uzvišenije, što u drugačije oblikovanoj formi postoji nakon njegove tjelesne smrti, je za njega samo nešto što mu otima tihi smiješak nadmoćnog znanja, pa i pored toga, takav jedan mudrosti pun zemaljski čovjek ne zna ništa …. njegova duhovna aktivnost, od koristi za dušu, sastoji se od samih šupljina ….

Stoga je se Gospodar sada pobrinuo i odabrao Svoje sluge kako bi se ovakvim ljudima mogli suprotstaviti baš neobičnim dokazima Njegove Snage i Njegove Volje. Doduše biti će očajna (žestoka) borba za te duše koje se često ne žele potruditi ozbiljno ispitati očigledan dokaz Božanskog djelovanja …. no njima će istovremeno i prirodne sile donijeti prosvjetljenje, tako da oni svoju misaonu aktivnost mogu okrenuti od zemaljskoga i pokušati prodrti u beskraj ….

Ali kakva borba duhovnih bića i sluga na Zemlji mora se dogoditi oko te djece koja sama sebe uzvisuju ….. svemir sa svom svojom raskoši, sve pojave naokolo i iznad, nisu dovoljne da bi u ovima probudile mali tračak svjetla …. I ove u svijetu poželjne dobrotvorne ustanove još ih lišavaju i zadnje mogućnosti da si same obrađuju Ljubavno polje, gdje bi im putem aktivnosti u Ljubavi božanski izvor milosti bio otvoren i oni iz Ljubavi tada duhu u sebi mogli dati hrane ….

Tako da se na Zemlji stvara sve širi jaz između ljudi i aktivnih duhovnih bića, pošto se Ljubav tako slabo prakticira a bez Ljubavi duh ostaje u mraku i do razvoja duše može se doći samo jako teško. Jer, pretpostavka da stanovnik Zemlje putem naizgled čestitog i civiliziranog života na Zemlji postiže savršeno duhovno stanje, pogrešna je …. Duša mora iznutra biti oslobođena, a to može postići jedino Ljubav i jedino gdje je ova aktivna, još prisutna tama duha može se prognati, a tim ljudima će i svjetlo spoznaje još svijetliti, samo ako se potrude njegovati Ljubav …. tada će im i Milost Gospodara ljubavno izaći u susret i sigurno će pronaći put koji vodi ka gore u Nebesko Kraljevstvo ….

AMEN

<<< nazad