<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0391, 29 Travnja 1938

ODVOJENOST OD SVIJETA …. SAMOSTAN? ….

Sve vaše brige prebacite na Gospoda …. Vidite, samo ako Me slijedite, svu vašu patnju Ja ću sa vas moći skinuti, i u danima unutarnje izgradnje uvijek će vam pritjecati snage koju Ja za vas neprestano imam spremnu, i po tome ćete prepoznati koliko vam je Otac blizu, samo kad Ga zamolite …. jer vam hoću dati sve što želite. Vidi sad kćeri Moja …. patnja svijeta posljedica je grijeha svijeta …. ako se potrudite za Božju plaću, tad ste svakoj patnji na Zemlji daleko manje izloženi …. tada imate za nositi samo ono što iz Ljubavi prema bližnjima dobrovoljno uzimate na sebe kako bi im njihovu patnju umanjili, i tako Ja tu patnju dvostruko blagoslivljam.

E sad, ako samo živite u vjeri da ćete ući u slavu Božju bez da ste si duši postigli konačnu zrelost …. ako doduše stremite savršenstvu duše, no ako se želite izmaći svoj patnji na Zemlji, teško da ćete moći ući u to stanje koje vas izdiže do Bogu-nalik stvorenja. Tko sudjeluje u Kristovom djelu spasenja, tko nosi postavljeni mu križ .... tko bez mrmljanja i žaljenja Božanskom Spasitelju prinosi svu svoju patnju, taj se neprestano kreće u Božanskoj milosti, i njegov odlazak sa ovog svijeta biti će čudesan.

Stoga vam ni nisam dao nalog da se povučete iz svijeta iz kojeg sasvim izvjesno svugdje vreba opasnost, nego vi taj križ svijeta voljno trebate uzeti na sebe, ojačati na njegovim opasnostima, njih nadvladati i bližnjemu kao pobjednik nad svijetom dati vaš primjer …. trebate pokušati zadobiti dobrotu Gospodnju i Njegovo milosrđe, koje vas oprema nužnom snagom i milošću da biste se mogli nositi sa svim zahtjevima svijeta te se pri tome i uspjeli osloboditi iz vaših okova. Jer Svoju milost Ja dajem svakome, svako dijete sa izvora milosti Moje Ljubavi može neizmjerno crpsti, tako da vam je dana i moć da se oduprete svijetu …. 

Vidi dijete Moje, u prirodi djeluju tako različite sile …. svima njima Gospod se služi da bi ljudima dao mogućnost za sazrijevanje. Svrha tih prirodnih sila je da u čovjeku probude i izgrade pojam za dobro ili loše…. pa su tako dozvoljene i opasnosti svijeta radi konačnog odabira pravca …. za dobro ili pak za loše. Odvajanje duše od okova tame mora se stremiti i upotpuniti skroz iz slobodne volje.

No u tu svrhu i loše isto tako mora moći djelovati, jer, ne poznaje li duša loše, stanje savršenosti bez borbe bilo bi joj daleko manje vrijedno nego ono postignuto putem neprestane borbe …. doduše, u svakoj životnoj situaciji ima dovoljno mogućnosti za borbu protiv lošega, no sila tame u svjetskom metežu biti će predominantna …. ona će sa svih strana pokušavati pristupati čovjeku, i zasluga takve jedne duše biti će daleko veća ….

Ljubav prema Meni, Stvoritelju i Spasitelju, jeste dobro svjedočanstvo za sve koji Mi žele služiti, no bez te Ljubavi takav jedan boravak u odvojenosti bio bi samo bijeg iz okruženja stvorenog za čovjeka u svrhu njegovog vlastitog usavršavanja, koji bi tada ostao bez blagoslova za čovjeka …. pošto bi se time zaobišlo a ne nadvladalo probno kamenje* i stanice kušnje ….

A gajiti Ljubav prema Božanskom Spasitelju usred vreve svijeta divno je …. iz te Ljubavi se odreći zemaljskih zadovoljstava i čežnji rađa još na Zemlji dijete koje je omiljeno Bogu, koje Otac brižno pazi i Ljubavno i Očinski sprovodi pored svih životnih grebena. Ma shvatite vi ljudi na Zemlji, da ste vi izabrali ovo stanje utjelovljenja na Zemlji …. da ste bili voljni sve teško na Zemlji uzeti na sebe kako biste postigli stupanj Dijeteštva Božjega, koje od vas treba formirati bića slična Bogu ….

Ako se sada sudbini koja vam je dodijeljena opirete, nije za osuditi vaša slobodna volja da sa sigurno isto tako dobrom namjerom služite Meni …. no vi time sami sebe lišavate mogućnosti dosezanja tog stupnja savršenstva jer ste se svjesno odrekli takve mogućnosti. Čovjek sazrijeva i izgrađuje se (tim više) što voljnije on na sebe uzima patnju svijeta …. on time postaje nositeljem križa i dobrovoljno ide uskim putem, koji nije ograničen i koji opet lako može biti zamijenjen sa širokim putem …. putem zemaljskih zadovoljstava i užitaka …. za razliku od uskog puta kod kojeg je onemogućen prelazak na široku cestu, tako da je prvi znatno dragocjeniji za vašu dušu koja čezne za oslobođenjem i svjetlom.

AMEN

*(‘Probni kamen: Za ispitivanje zlata, srebra i platine neophodno je imati probni kamen.’)

<<< nazad