<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0353, 29 Ožujka 1938

SPAS (ZDRAVLJE, DOBROBIT) DUŠE UGROŽEN(O) JE OD STRANE SVIJETA …..

Za vas nema ništa opasnije od svijeta s njegovim kušnjama koje vas uvijek iznova žele uvući u vrtlog života …. gdje onda zaboravite Gospodara i vašu stvarnu svrhu. Uskoro se ispunjava epoha koja vam je dana u milosti, u kojoj vam je putem ispitā i poteškoćā dano dovoljno znanja o volji Stvoritelja. Pitanje da li ste to vrijeme iskoristili Gospodar će vam postaviti jednom na kraju vaših dana.    

Budući da se ništa ne događa bez razloga, tako će i vaš daljnji život na Zemlji vama donijeti dovoljno naznaka, no čovjek teži k tome da svu svoju aktivnost usmjeri samo na svjetovne stvari i slabo obraća pažnju na Božansku skrb …. stoga će mu biti sve teže stupiti u vezu sa Božanskim Duhom …. Čovjek sam po sebi nikad neće moći shvatiti čudo stvaranja …. a koliko manje jasno će mu biti to da se može razviti do najvišega …. do slike Božje …. ako sâm gaji volju prema tome. Postanete li sluge svijeta to ne možete nikada ostvariti, no ako se klonite njega i njegovih kušnji, ulazite u svijetlo stanje koje vam pruža uvelike više od onoga što vam svijet ikada može ponuditi. 

Stoga mislite na spas i zdravlje vaše duše, primite na znanje Božje upute, i prije svega uzmite ih u svoje srce, tad će se duša neprimjetno osloboditi od sveg zemaljskoga što joj se sada još čini primamljivim, osloboditi će se od okova zemaljskih žudnji i sama po sebi će se prepustiti jednoj višoj volji, a duhovni užici koji joj se tada nude tisućerostruko nadoknađuju one od svijeta …. Da, darovi Duha jedini će vam se činiti poželjnima …. odvajate se od svega što vašu dušu još zadržava i koči, i oslobađajte joj put uspona. U mislima o onostranom ….. u vođenju dobrog i plemenitog života …. u težnji za Istinom i u aktivnosti u Ljubavi od tada ćete provoditi vaš život na Zemlji …. 

Vi ćete, lišeni briga svakidašnjice, primiti svakakve duhovne poruke, direktno i indirektno, samo ako obratite pažnju na vaše misli, na unutarnji glas, i na sve što vam navještava djelo stvaranja nebeskog Oca. Jer niti jedno od Njegove djece nije stvoreno bez sposobnosti spoznaje …. misao vječnosti može biti probuđena i potaknuta na život u svakome tko samo svoje srce uzdigne k Ocu svemira i molećivo Mu se obrati za Njegovu milost …. i do spoznaje će doći svatko tko ima dobru volju činiti što je ispravno i u skladu s voljom nebeskog Oca. Toga Sami Gospodar vodi iz mehanizma svijeta, k Sebi, u Njegovo nebesko kraljevstvo ….

AMEN

<<< nazad