<<< nazad

Bertha Dudde, br. 0184, 17 Studeni, 1937

ISKUŠENJA


Vidi, dijete moje, u svim tvojim životnim nevoljama počiva vrlo duboka svrha i sa ciljem da bi ju ispunila ti moraš strpljvo podnositi što ti Gospod odredi/zada/nametne. Ti si često potaknuta željom da budeš blizu svog nebeskog Oca kao dijete, a to također uključuje voljno podređivanje Njegovim podukama. Bog šalje ova iskušenja Svojoj djeci kako bi ih sve više privukao k Sebi, jer sva ta (iskušenja) su jard-mjerila na zemaljskom putu i jedino njihovo prevladavanje vas može unaprijediti u vašem stremljenju… A ništa nije određeno od strane Nebeskog Oca u Njegovoj mudrosti bez svrhe, čak ako ljudi to nisu u stanju dokučiti… To je razlog zašto se svi vi morate sebe podrediti Njegovim nalozima/raspoređivanjima sa neupitnim povjerenjem u Boga, (š)to će vam donijeti jedino blagoslove.

A sada, dijete moje, počuj naše učenje: Kada Gospod šalje Riječi spasenja Njegovim Vlastitima koje nisu prihvaćene budući im nedostaje razumijevanja… unutarnjeg kontakta sa njihovim Stvoriteljem… On (do)pušta iskušenja (u smislu, ‘da nad njih nadođu iskušenja’) kako bi ih uvjerio o Svojoj volji… jer ljudsko biće tako često sebe smatra sposobnim izbjeći višu Silu… prije nego će morati priznati kako njegova sudbina počiva u drugim a ne njegovim vlastitim rukama. I opet i iznova Gospod, u Njegovoj ljubavi, ukazuje milosrđe Njegovoj zemaljskoj djeci. Iskoristiti kratko vrijeme na Zemlji na ispravan način, to jest, u skladu sa Božjim (na)umom, tako što će neprestano stremiti ka savršenstvu je Najviše Dobro koje čovjek može nazvati svojim vlastitim, budući to jedino zavisi o njegovoj volji. I Bog opetovano vodi njegove misli u duhovne predjele… on je tako često upozoren i obaviješten o vječnosti… samo ako bi on bar malo imao volju služiti svog Gospoda i Stvoritelja on će zasigurno pronaći ispravan put vrlinom svih duhovnih bića koja ga, poradi njegove zaštite, prate na njegovom putovanju kroz život. Povjeriti sebe više unutarnjem glasu i ne suprotstavljati se mislima koje pripadaju onostranom… životu nakon smrti; takve će misli doći svakome… i ove vam misli moraju postati drage i familijarne/prisne… umjesto da vas tako plaše da ih nevoljno odbacite…. Svatko tko, zabrinut za spasenje svoje duše, čini štogod je potrebno da bi duhovno napredovao, neće biti u strahu od fizičke smrti… pošto on gleda na nju kao na ulazak u drugi život koji će zadovoljiti žudnju njegovog srca da bude ujedinjen sa svojim Gospodom i Spasiteljem (Filipljanima 1:21-23). Prema tome, ne obraćajte pažnju na jad na Zemlji…. To je tek sredstvo da vas uputi na ispravan put koji će vas dovesti do vječnog mira.

AMEN

<<< nazad