<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4630, 5 Svibanj 1949

POSLJEDNJE RIJEČI UMIRUĆEG SPASITELJA NA KRIŽU…
ZVUČNA RIJEČ… POJAVA NA NEBU

Potreban je vrlo visok stupanj savršenstva/zrelosti da bi se mogla zvučno čuti Moja Riječ, prema tome vam Ja na početku mogu priopćiti jedino ograničenu količinu znanja, iako do mjere koja vam zasigurno omogućava raditi za Mene i proglašavati Evanđelje drugim ljudima. Pa ipak, kraj se približava i čovječanstvo se suočava sa posljednjim događajima na ovoj Zemlji. Ljudi su u potpunom neznanju i nisu niti u stanju prihvatiti Moju Riječ niti ju prepoznati kada im je ponuđena. U njihovoj duhovnoj sljepoći oni više ne poznaju blagoslove Kristovog djela Spasenja, oni ne vjeruju u Njega i prema tome će biti beznadežno izloženi Mojem neprijatelju ako svoja razmišljanja i način djelovanja ne promijene prije kraja. I sa ciljem da bi se ponovno oživjela njihova vjera, gdje je to još moguće, nešto izvanredno će sebe predstaviti ljudima što je bilo spomenuto od strane Isusa na Zemlji… pojavit će se znak i dogodit će se čudo.

Isusov križ će se vidljivo i tako jasno pojaviti na nebu da će zaprepastiti ljude koji ne vjeruju u Njega, dok će Moji (= oni koji pripadaju Meni) klicati i radovati se i njihova vjera će biti uvelike osnažena. Ovo će prouzročiti neobičnu želju za razjašnjenjem, tako da će ispravne i krive pretpostavke potaknuti Moje sluge intervenirati i ljude poučiti istini. I za ovo će vam trebati posebno znanje koje bi vam Ja zasigurno želio predati ali koje vi možete primiti jedino u gore spomenutom stanju zrelosti koje zvučna Riječ zahtjeva. Ovo znanje ne može biti prenijeto mentalno, duhovno uho i oko trebaju biti otvoreni tako da budu sposobni asimilirati utiske doživljene pored umirućeg Spasitelja na križu i izražene sa Riječima koje ni jedno ljudsko uho nije čulo i koje su posljedično ostale u potpunosti nepoznate ljudskoj rasi.

Razlog zašto vam je ovo znanje bilo zakinuto se temelji na činjenici da bi samo nekoliko ljudi bilo u stanju shvatiti dubokoumnost ovih Riječi i da je potrebna izuzetno snažna vjera oživljena ljubavlju sa ciljem da bi one bile shvaćene. Ali ubrzo nakon kraja će biti ljudi koji su stekli ovu živuću vjeru kroz ljubav i kojima će značenje Isusovih Božanskih Riječi biti razumljivo.

Moja je volja ponuditi im dragocjeni dar transmitiranjem samih ovih Riječi, i prema tome Mi je potrebna odgovarajuća posuda u koju Ja mogu izliti Svoj duh, sluga na Zemlji koji Mi je odan, kome se Ja mogu otkriti/očitovati/objaviti, kome mogu jasno i razumljivo predati Isusove Riječi na križu putem unutarnjeg glasa, tako da ih prenese svojim bližnjima i tako ih učini dostupnima čovječanstvu. Čim se ta pojava prikaže (ili ‘postane vidljiva’) na nebu Moji će istupiti naprijed i govoriti u Moje ime, oni će klicati Kristovom križu i percipirat će Njegove Riječi poput nježnog zvučanja svojih srdaca, ali do tog vremena ove Riječi su već morale biti dostavljene na Zemlju, one su morale biti primljene kao zvučna Riječ i morale su biti razumljive Mojem slugi i pronaći svoju potvrdu kroz one vjernike koji ih također čuju u njihovom srcu ali ih smatraju kao izgovorene odgore.

Ali Ja ću ljude unaprijed obavijestiti tako da oni postanu svjesni velikog čuda. I svatko tko je duhovno prosvjetljen će se osjećati uzneseno u svojoj duši i iskusit će ogroman upliv energije, i Ja želim dati ovu snagu svima onima koji će svoju lojalnost Meni demonstrirati u posljednjim danima, i Ja im želim dati sredstva koja će toliko povećati njihovu snagu da će oni izdržati najtežu borbu i ustrajati do kraja, dok Ja Osobno ne stignem i odvedem ih kući u Moje kraljevstvo, dok ne uđu u carstvo mira, raj nove zemlje.

AMEN

<<< nazad