<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8806, 26 Svibanj 1964

ZNANJE O PRVOBITNOM GRIJEHU NUŽNO JE ZA SHVAĆANJE DJELA ISKUPLJENJA I (ZA) PRIZNAVANJE ISUSA KRISTA KAO IZBAVITELJA

Pošto čovječanstvo ne zna o prvobitnom čovjekovom padu, vi smatrate da je djelo iskupljenja Isusa Krista bilo jedino djelo okajanja/izmirenja za vaš ljudski grijeh. Da, vi Mu osporavate Njegovo ‘djelo iskupljenja’ pošto vjerujete da svatko treba platiti svoj dug, novčić po novčić. Da je to samo vaša krivica/grijeh koju ste si kao ljudi sami natovarili, onda bi to gledište bilo razumljivo .... ali radi se o velikom pra-grijehu, o odmetanju duhova od Mene .... a to je grijeh koji vi nikada ne biste mogli okajati, koji se dakle nikako ne može poreći, koji je uzročnik cijelog Stvaranja i koji objašnjava Moje postajanje čovjekom u Isusu. Razlog za otpadanje od Mene je bio da Me od Mene stvorena bića nisu mogla vidjeti, i prema tome sam Ja sebe učinio vidljivim u Isusu Kristu. 

Onome koji jedino prizna (ili ‘primi k znanju’) grijeh pada prvog čovjeka, izgledalo bi nevjerojatno da je za taj grijeh bio nužan ‘Iskupitelj’. On bi uvijek branio svoje gledište da ljudi ne bi trebali biti kažnjeni za grijeh kojeg nisu počinili.

I tako bi grijesi koje čovjek počini kao čovjek itekako bili prekršaj (protiv) Moje ljubavi. Ali to oni ne shvaćaju, oni žive u stanju lišenom svjetlosti koje je posljedica tog velikog prvobitnog grijeha. Taj prvobitni grijeh objašnjava sve, i sve dok ljudi ne znaju ništa o otpadništvu/izdaji duhova, njima je teško povjerovati u Božanskog Iskupitelja Koji je umro na križu za taj grijeh. On Osobno je prihvatio najstrašnije bolove i mučenje kao žrtvu-okajnicu Meni.

Prema tome, svaka doktrina koja negira Božanskog Iskupitelja, a koja također ne priznaje/odbija/poriče princip iskupljenja, mora biti odbačena kao lažna doktrina čak i ako je (putem nje/u toj doktrini) Njegova aktivnost (= Kristvo djelo i žrtva) predstavljena kao propagiranje doktrine Božanske ljubavi.

Radi se o iskupljenju od pra-/iskonskog grijeha, koje sam jedino Ja Osobno u čovjeku Isusu mogao ostvariti čime vam biva objašnjeno Moje postajanje čovjekom u Njemu, jer Ja Sam sam Biće Koje niti jedno od Mojih stvorenja ne bi moglo vidjeti, bez da ga nestane.

Prema tome, ako sam vam želio postati vidljiv, to se moralo dogoditi u obliku bića jednakog vama, Koje je za vas bio Čovjek Isus. Dakle, prvo je nužno poznavanje događaja odmetanja bića od Mene, kako bi se shvatio proces stvaranja vidljivog svijeta. Onda se treba shvatiti neprestana borba između svjetla i tame, pa onda dolazak Spasitelja čovječanstva u Isusu Kristu .... treba se shvatiti to kako sam se u jednom ne-palom pra-duhu Ja utjelovio, jer si vi ne možete stvoriti predstavu o 'sve-stvarajućoj sili'.

I zbog toga možete i morate priznati Iskupitelja, Koji je umro na križu radi svih grijeha, i za vas izmolio i oproštenje vašeg grijeha, koje vam ne pripada iznenada/tek tako (= automatski), nego Mu se vi osobno morate obratiti, pošto je do pada došlo slobodnom voljom, pa se isto tako povratak treba odigrati u slobodnoj volji.

Kako bi sav grijeh bio izbrisan čime je osiguran oprost, ne trebate sumnjati u to kako će čovjeku koji sad ozbiljno teži savršenstvu, pored pra-grijeha biti oprošteni i ljudski grijesi.

Ali pošto Isus rijetko biva spoznat/prepoznat jedino kao Izbavitelj/Iskupitelj, Kojeg sva ta kriva učenja smatraju za čovjeka i uzdignutog učitelja (ascended master), a ne žele u Njemu priznati Moje postajanje čovjekom, ne mole Mu se za oprost svih svojih grijeha. Jer samo je Jedan Koji ih može osloboditi njihovih grijeha, samo Jedan ima moć sav grijeh zapisati u pijesak .... a to je Isus, u Kome sam Ja Osobno postao čovjek ...

AMEN

<<< nazad