<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4065, 18 Lipanj 1947

PRED-ODREĐENI KURS ŽIVOTA – SUDBINA KORESPONDIRA VOLJI

Svaki (životni) put je pred-određen iako vi vjerujete kako ste ga sami odabrali… iako vi naizgled određujete vaš kurs života pošto ga možete, ponekad, planirati u skladu sa vašom voljom, ali Ja sam za tu volju znao od vječnosti i uzeo sam je u obzir, i prema tome vaša sudbina korespondira sa vašom voljom; što znači, da se vaš život razvija na način da se vaša volja može okrenuti ka Meni i ima obilje mogućnosti priznati Me. Na koji način će vaša volja odlučiti je međutim u potpunosti na vama, Ja ju neću prisiliti ili vi ne bi ni trebali živjeti vaš život na prvom mjestu da sam ja želio usavršene entitete uz pomoć sile. Moj jedini cilj je omogućiti duhu da postigne najviše moguće savršenstvo duše na Zemlji ali u susretu sa sve-stranim otporom.

Ipak ljudska bića ne mogu izmijeniti kurs njihova života i stoga se trebaju podrediti svemu ako žele ostvariti duhovnu dobrobit. Svaki otpor, svaka primjedba i gunđanje reducira vaš psihološki uspjeh pošto svjedoči o volji koja Mi je i dalje protivna ili ima jako malo percepcije o Njemu, Koji vam je dao vaš život. Ako bi Me poznavali kao Vječnu Ljubav onda bi također znali da vas Ja ne bi pustio da patite osim ako to nije nužno zbog spasenja vaše duše.

Zato vi trebate patiti i izdržati i postaviti vaš zemaljski život u Moje ruke, živjeti svaki dan bez brige ali nemojte Me izbaciti iz vaših misli, onda ću vas voditi i, zaista, vaš život neće biti uzaludan. Jedan dan ćete Mi zahvaliti čak za teške sate i dane pošto oni nose dobrobiti vašoj duši puno više nego tihi, bezbrižni dani. Ja to znam, Ja znam stupanj zrelosti vaše duše, Ja znam vašu volju, vaše slabosti i vašu vjeru, i Ja dozvoljavam sve da se dogodi tako da ni jedan dan ne treba biti proživljen neuspješno, da možete sazrijeti (= usavršiti se) u kratko vrijeme i postignuti vaš gol još dok ste na Zemlji.

AMEN

<<< nazad