<<< nazad

Bertha Dudde, br. 687, 27 Studenog 1938

BLAGOSLOV LOŠEG ZDRAVLJA I PATNJE

Stanje patnje često primorava/obavezuje čovjeka da se pobliže zagleda u cijeli svoj život na Zemlji, a to je blagotvorno i za dušu a također je jako često povoljno i za tijelo, pošto će ljudsko biće, u spoznavanju svojih krivih misli i ponašanja, često nastojati promijeniti svoju prirodu. To također može imati povoljan efekt na njegovo tijelo utoliko što pristojan/doličan način života može znatno pridonijeti održavanju tjelesnog zdravlja ili ozdravljenju bolesnog.

Tijelo često mora biti mučeno sa bolestima ili slabostima, baš sa ciljem da bi se čovjeka prisililo shvatiti da je njegov način ponašanja potpuno u suprotnosti sa Božjim redom… Jer svi ukori i upozorenja poslati ljudima od strane Gospodina neće postići ono što loše zdravlje često može ostvariti. Ljudsko biće nema druge mogućnosti nego se okrenuti od svijeta i njegovih užitaka i vidjeti zemaljski život na jednom sasvim drugačijem svjetlu… On vidi krhkost i bespomoćnost tijela, i njegov osobni osjećaj slabosti, njegova nemogućnost da izbjegne ovo stanje, će automatski usmjeriti njegove misli prema duhovnim stvarima. On će onda biti daleko više sklon baviti se problemima koji su daleko od uma zdrave osobe, i takve misli mogu potstaknuti promjenu ako im se on ne suprotstavi, i na ovaj način duhovna bića mogu započeti sa radom na duši takve osobe sve više vršeći utjecaj na njega tako da on postavlja pitanja, koja će onda biti odgovorena od strane duhovnih bića u obliku sjajnih ideja, i na taj način je on postepeno vođen u duhovnu sferu koju on nalazi ugodnom/prijatnom i koja ga pounutarnjuje (which internalises him). Da bi došao do iste spoznaje unutar svjetovnog meteža bi mu oduzelo jako dugo vremena, koje bi za dušu prošlo uzalud (= uzaludno potrošeno)… na ovaj način, međutim, kratko vrijeme može biti dovoljno da bi znatno uznapredovao.

Prema tome patnja čovjeka ne bi trebala učiniti nesretnim, umjesto toga nju treba jednako smatrati za demonstraciju ljubavi vječnog Božanstva, koju će ljudsko biće uskoro razumjeti ako on, kroz patnju, krene ispravnim putem i nakon toga on može nastaviti dalje tako što će aktivno raditi na spašavanju svoje duše.

AMEN

<<< nazad